Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Pris CHWECHEINIOG- Tw talu wrth ei dderbyn- Rliif. 4.] [Cyf. 12 YR Eurgrawn Wesleyaidd AM EBRILL, 1880. YN ABBUBNEDIG A DARLUN O'R PARCH. JAMES KEN0ALL. CYNWYSIAD, Cofiant y Parch. James Evans ...... ...... ...... Adfent yr Ysbryd a'i swyddogaeth ddadleuol .... .... "Emmanuel'' Hiraethog ... .... ...... .... Athrawiaeth Cyfansoddiad Person Crist .... .... Y pwysigrwydd o roddi addysg i ferched ...... .... Ad-daliad Caredigrwydd... ...... ...... ...... Crist yw yr unig Waredwr .... .... ...... Dygwyddiadau Cyffredin Bywyd ...... ...... ...... Gwir Grefydd—ei digonolrwydd Uawn i'w meddianydd ...... Papurau Sabbothol ...... ...... ...... ...... Nodiadau ar Lyfrau ...... ...... ...... ...... Babddoniaeth :— Llinellau Coffaol am Miss Mary Ellen Joues, Amlwch...... Penillion er cof am W. R. Evans, Machynlleth ...... Hanes y Wesleyaid yn Abergele yn adeiladu y 3ydd capel Diolchgarwch i Mr. William Littler, Abergele ...... Cofnodion Coffadwriaethol am Miss Anna Maria Morgan Llith Cynfal Llwyd ................ Llythyr ein Gohebydd o Lundain ...... Mabwolaethau :— Byr Grofìant am Mr. Evan Jones, Old Shildon Cofnodion Amrywiaethol ...... Bu Farw ...... ...... ...... Y Genadaeth Wesleyaebd : Affrica Orllewinol India ...... 133 139 142 149 151 153 155 155 156 159 161 163 163 163 164 164 164 167 170 171 172 173 175 H A N O 0 K: CYHOISDDEOIO YN Y LLYFRFA WESLEY.AIDD, 31, ì'ieterta Place, Bangor, AO I'W GAEL GAN WEINIBOGION Y WESLEYAID, A BOSBAEOEE'WTB ETjT LLYFBAU PSBTHYNOL I BOB CYNTJLLEIBFA «YÎÌREIG YN Y OYEUNBEB. Aprìl, 1880.