Pris CHWECHEINIOG I'w taln wrt.h ei dderbyn. RMf. 7. [Cyf. 71, YR Eurgrawn Wesleyaidd AM GORPHENHAF, 1879. YN ADDUBNEDIG A DARLUN O'R PARCH. JOHN GILBERT CYNWYSIAD. Cofiant Mrs. E. Williams, 3, Bodlondeb Terrace, Portdiuorwíc Fíurholdeb Annigonolrwydd pethau y ddaear i ddedwyddoli dyu Dylanwad arferion Boreu Oes ar ddyfodol bywyd dyn Bhagluniaeth Neillduol .... .... .... Pum munud yn rhy hwyr.... .... .... Nodiadau ar Lyfrau .... .... .... Ysbrydolrwydd ei uatur yn arddangos rhagoroldeb Duw &c. Sylwadau byrion ar " Ryfel yr Oen ".... .... Yr Athraw a'i Ddosbarth___ .... .... Prawf gweithredol o wirionedd adnod o'r Beibl.... Barddoniaeth :— Llinellau Coffadwriaethol am Mrs. Agnes Williams, Amlwch Llinellau Coffaol am Miss Mar}- Jane, TJpper Bangor .... Cwyníon tad ar ol ei ferch, sef Margaret Mary Ingham .... Llith Cynfal Llwyd Llith ein Gohebydd o Lundain .... .... .... Marwolaethau :— Byrgofìant am Mrs. Morgan, Llangynydr .... .... Hanesion:— Aberdar .... .... .... .... .... Salem, Llandwrog .... .... .... .... Cöfnodion Amrywiaethol .... .... .... Ganed—Priodwyd—Bu Farw .... .... .... Y Genadaeth Wesleyaidd:— Cyfarfod Blynyddol y Gymdeithas .... .... .... 205 271 275 277 280 2s:j 2S6 2SS 29Ü 293 295 295 290 296 29G 299 301 302 303 303 304 305 BANGOE: CYHOEÜDWDIG YN Y LLYFRFA WESLEYAIDD 31, Fietoria Place, Bangor, AC i'W GAEL GAN WEINEDOGION Y WESLEYAID, A DOSBARTHWYR EU LLYFEAU PERTHYNOL I BOB CYNULLEIDFA GYMBEIG YN Y CYFUNDEB. July, 1879.