Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Pris CHWECHEINIOG- I'w talu wrth ei dderbvB AM CHWEFROR, 1879. YN ADDURN'EDIG A DARLUN O'R PARCH. WALFORD GREEN. CYNWYSIAD Byrgofìant am Mrs. Taplen, Oldharn Road, Manchester Cristionogaeth yu hawlio bywydduwiolganeiphroffeswyr Haner Hatling y Wraig Wèddw .... .... Y cyfrif am fodolaeth pechod yn y byd ----- Y Cyffro Gwrthgalvinaidd yu Ysgotland ---- Mahomet a'i Ddysgeidiaeth ---- .... Edifeirwch y X inefeaid .... .... .... Llythyrau Gohebwyr .... .... .... BABDDOîTIAETH .— Er Coffadwriaeth am Mr. Robert Hughes, Vron Offa Mae'n rhaid i mi farw.... .... .... Eiiglyniou er Cof am Iienry Jones, Portdinorwic Er Cof am Richard Roberts, Penmachno ---- Llinellau ar Farwolaeth Richard Leonard, Gwrecsam Er Coffadwriaeth am R. Evans, gynt o Picton Ein Darlun—Y Parch. Walford Green Llith Cynfal Llwyd .... ----- .... Hanesiox :— Ferndale .... •••• •••• ••«• Penygraig---- •••• • ••• •••• Cylchdaith Treherbert .... ----- Cofnodion Amrywiaethol .... eo.. .... Bu Farw -... • • • • • • • • • • • • Y Genadaetu Wesleyaidd : — Affrica Orllowinol .... .... •••• Affrica Ddeheuol .... . • • • • • •« Lloflìon .... .... •••• •••• Cyraeddiadau—Marwolaeth ----- .... 45 47 54 53 60 62 fr> 69 73 73 74 74 74 74 75 77 80 Sl 82 83 84 85 87 87 88 B A 3ST G 0 R: CVHOEDDEDIG YN Y LLYFRFA WESLEYAIDD 31, Victoria Place, Èarigor, AC I'W GAEL GAN WEINIDOGION Y WESLEYAIP. February, 1879. wawwm.' .»u 'iwhiimii mmmmmmmmmmmmmasmmmmmmmmmmmammm