RMf. LCyf. 70. läNfc' Pris CHiVECHEIîriOö. Tw talu wrth ei dderbyn. YR .ÜRGRAWN WESLEYAIDD AM CHWEFROR, 1878. YN ADDURNEDiC A DARÜJN O'R PARCH. JQHN HARTLEY. CYNWYSIAD. ladal. Ooflant am Mrs. Jane Hughea, Bettwa-yn-Rhos, cylchdaith Abergele.. 45 Pregeth Esbomiadol ......*..*>* ,„,,,............................ 48 Cyno.ihí7yon i Feibl-rest-.au ...................................... 53 Damegion ein Harglwydd Iesn Giist................................ 56 Llythyr at Gyíaill yn Llundain.................................... 59 Eiìly Eray...............,...................................... 64 Papurau G wr Caerynyr.....,...................................... 67 Llaweahauyn yr Arglwydd........................................69 Baeddostiaeth :— Chwech o Benillion er cof aia Mrs. Mary Bloor, Peatre Mawr, y Cwm... 70 Er cof am Jane Davies, merch i'r diweddar Mr. a Mrs. Davies, Brynmawr 71 Yr Ochr Draw—Priodas y Parch, J. M. Owen—Sinai a Chalfari—Yogol Sul 71 PEBOEJAETn :— Berwyn. M. 8au 6 llineU........................................72 MAEWOLAETHAU:— - Cofiant fy Chwaer....................,_____................. *... 73 Coffadwriaeth y ddiweddar chwaer Margaret Petera................ 74 Jsîäars y Gyn-lywydd.............................................. 75 - LÍiíhCynfal Llwyd .............................;................. 79 Hanesion:— Van, oylchdaith Llanidloes........................................ 82 Cofnodion Amrywiaethol..................................•....... *^ Ganed—Priodwyd—Bu Farw ..................................• • • • 8* Y GeNADAETH WESLEYAIDD:—• India........................................................... j*J Dehendir Affrica............................................• • •« °6 Ceylou...........................................•............... 87 BANGOE: CYHOEDDEDIG TN Y LLYFRFA WESLEYAIDD, 31, Fietoria Place, Baiigor, AO ÍW GAEL OAK WEIHIDOOIOS í WtSLBXk& Febmary, 1878.