Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif. 9 LGyf. Pris CHWECHEI_IIOG. I'w talu wrth ei dderbyn. YR EÜRGRAWN WESLEYAIDD AM MEDI, 1877. YN ADDURNEDIC A DARLUN O'R PARCH, RICHARO GREEN, ■ , CYNWYSIAD. l / ; Tudal. Cofiaut Mr. Johu .Jbnes, Angharad House, Corwen......................345 Yr Huuan-Aberthiad a'r Ymberffeithiad Cristionogol....»............<. .• 350 • Proífes a Chymeriad Iesu Grist........................................354 Dosrbarth yr Athrawon................................................ 358 Llaf ur a Hir-hoedledd.................................................362 Glyu wrth ddarllen..............................,.....................364 /''CyWdiad Cydwybod.................................................. 365 BJéŴdlonrwydd—Gweddiau Llwyddiauus &c.—Gweddi Ddirgel........... 366 >Gweddnewidiad Crist.................................................. 368 MARWO^AETHAU : — Byr Gofiant ^Mrs. Mary Mason, Winllan, ger Llansautffraid-yn-Mechain 370 Luth Cynpai.Li.wyd................................................ 371 Hanesiön ;— YGynadledd Wesleyaidd am 1877.....................................374 Sefydliadau y Gweinidogion am 1877—78..................,...........381 Aberda're—Dyffryn Ardudwy..........................................382 Rhygçs—Salem, Llandwrog—Cofnodiou Amrywiaethol..................383 Ganed—Bu farw...................................................... 384 Y Genadaeth Wesleyaidd : — China%................................................................ 385 Germàny................................... ......................... 386 India.........................................*i*...................... 38< BA-ÎGOR: CíHOEDDEDIG YN;Y LLYPRPA WESLEYAIDD, 31, Yictoria Plaee, Bangor, ~ 'AC I'W GAEL GAN WEINIDOG-ION Y WBSLB-AID \ September, 1877. v..v-r3w-^J-