Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

[Cyf. 69. jTMaiggg Pris CHWECHEINIOG. I'w talu wrth ei dderbyn- YE EÜRGEAWN WESLEYATDD AM AWST, 1877. YN ADDURNEDIC A DARIUN O'R PARGH, J. S. W0RKMAN. CYNWYSIAD,: Tudal. Cofiant Mr. John Jones, Angharad House, Cgrwen.................... 301 Manasseh—-Ei Ddirywiaeth a'i Adferiad......'.............<,..,. = .,.....307 Yniofyniad y Byd am Wirionedd yn cael ei ateb...............,......311 Athronwyr ac Athroniaeth...............................,............ 315 Dosbarth yr Athrawon............................= .,................. 318 Ieuenctid, byddwch sefydlog.........................î................ Slô Y Ddwy Chwaer....................,................................. 324 Meidroldeb ac Anfeidroldeb......................................co..., 327 Gorfoledd y Cristion yn Angeu Crist......,........................... 328 Y Dwyfol a'r Dynol yn Nhrocdigaeth Pechadur....................... 329 Barddoniaeth :— Llinellau er Cof am y Diweddar John Jones, Ysw.. &c............... 331 Deigryn Hiraeth......................................................331 Marwolaethau :— Marwolaeth Miss Elizabeth Ellis, Bangor............. .*................. 331 Byr Gofiant am Mr. Bichard Lloyd, Pengarnisiog, Cylchdaith Caergybi 333 Lliih Cynpal Llwyd................................................ 334 Hanesion :— Cwm, Penmachno—Dolwyddeleu—Pfynongroew........................ 337 Penisa'r-waen—Undeb Ysgolion Sabbothol Cymreig Liverpool.......... 338 Cofnodion Amrywiaethol..............................................339 Ganed—Bu Farw..................................>................... 340 Y Genadaeth Wesleyaidd:— China.................................................................341 India................................................................. 342 BAÎÍGOR: CyHOE|J)%I)IG YN Y LLYFEFA WESLEYAIDD. 31, Yictoria Pìaee, Bangor, AC I'W ÖAEL GAN WBINIDOÔION Y WESLErAID August, 1877.