Rhif. 7 j LCyf. 69. Pris CHWECHEIITIOG. I'w talu wrth ei dderbyn. YE EURGRAWN WESLEYAIDD AM GORPHENHAF, 1877. YN ÂDOURNEDIG A DARLUN O'R parch, george sargeant, jamaica. CYNWYSIAD. Tudal. CofiantMrs. Parry, priod Mr. Eobert Parry, Gwrecsam................265 Y Beibl a Gwyddoniaeth.............................................. 270 Ymofyniad y Byd am Wirionedd yn cael ei ateb.............*........274 Dosbarth yr Athrawon...............................................280 Cristyn Nghardd Gethsemane.......................................... 283 Y Croeshoeliad..............-..........................................287 Teitlau Crist yn yr Ysgrythyrau, eu Hj-styron a'u Priodoldeb............ 290 Yr Helwr-Geidwad a'i Gì.............................................. 293 Llythyrau Gohebwyr.................................................. 294 Peeoeiaeth :— BrynMenai..........................................................295 Baeddoniaeth :— Er Cof am y Diweddar Mr. William Jone3, Bäng Street, Caerlleon......29ô Myfyrdodau ar farŵoìaethnierch Mrs. Williams, Laurel House, Caernarfon 296 "Cuddiaistdy Wyneb, a Bum Helbulus "......,....................... 296 Dau Englyn i Mr. Eobert Hughes, Oldham Eoad, Manchester............ 296 YParch. G. T. Perks,M.A.............................................296 Màewolaethaü :— Byr Gofiant am John Jones, Pendarren, Merthyr Tydfil................298 Ychydig o Hanes Bywyd a Marwolaeth Elizabeth Thomas, Dyserth...... 299 Hanesion ;— Sẃrfod Talaethol ý Deau.............................................300 anchester .....0................................................•••• 302 Capel Seion, Chester Street, Liverpool..................................303 Cofnodion Amrywiaethol..............................................304 Ganed—Bu Farw...................................................... 304 Y Genadaeth Wesletaidd :— Deheudir Affrica...............................•..............•.......305 India ................................................................306 BANGOR: CYHORDOUDIG YN Y LLYFEFA WESLEYAIDD, 31, Yictoria Plaee, Bangor, AC I'W GABt. ÖAN WEiyiDOOIOJî Y WBSIíBJTAID July 1877.