Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif. 4 LCyf. 69. Pris CHWECHEINIOG I'w talu wrth ei dderbyn. YE EURGRAWN WESLEYATDD AM EBRILL, 1877. YN AODURNEOIC A DARLUN O'R PARCH, WILLIAM TYSON, CYNWYSIAD. Tudal. Cofiant y Parch. Ebenezer Morgan, Gweinidog Y/esleyaidd............aa 133 Anerchiad ì Bregethwyr Cynorthwyol.................................. 140 Cysondeb Golygiadau Paul ac Iago ar Ffydd a Gweithredoedd.......... 144 Athronwyr ac Athroniaeth............................................. 148 Dosbarth yr Athrawon................................................ 150 Peth bach yn achlysur pethau mawrion................................ 154 Dwyfoldeb yr Ysbryd Glân............................................ 156 Beth am y Nos........................................................ 159 Crist yn bob peth..-,......_............................................ 160 Llythyrau Gohebwjrr.................................................. 162 Pethau newydd a hen.................................................. 162 BIeddoniaeth :— Mawl i Dduw.............."......................c.................163 Y Croeshoeliad..............................................i........163 Nodiadau ar Lyf rau................................................... 163 Hanesion:— Llanfair-Talhaiarn.................................................. 169 Manchester—"Warringt-on Lane....................................... 170 Cofnodión Amrywiaethol.............................................. 170 Priodwyd—Bu Farw.................................................. 171 Y Genadaeth Wesleyaidd:— Spaen....................................................•......... 173 Ceylon................................................*............. 174 BANGOR: CVH0EI)BEUIG YN Y LLYFRPA WESLEYAIDD, 31, Fictoria Place, Bangor, AO I'W GAEL 'JAN WEINIDOOION Y WBSLHrAID Apjil 1877.