Rnif. [Cyf. 69. Pris CHWEGHEINIOG. I'w talu wrth ei dderbyn YR EÜRGRAWN WESLEYAIDD AM CHWEFROR, 1877. YN ADDURNEDIC A DARLUN ,0'R PARGH, LUKE H, WISEMAN, M A, «-*-*■ • í CYNWYSIÄD. ' ■ • , Tudal. ì » S .Gofìant y Parch. Ebenezer Morgan............................•........ 47 \ Ezra yr Offeiriad a'r Ysgrifenj'dd....................................... °1 . M.eddwl Dynol, yn nghyda'r Ddyledswydd a'r Modd i'w Ddiẅyllio........ 62 ì Dosbarth yr Athrawon..................................0.........,•■•..68 John Pye Smith D.D. .........'..;//...^..................ìì............. 71 j Llythyrau Gohebwyr.......',.':.'. *,............................'.;.:....%." 73 Bakddo:niaeth-:-í- '... - * Y Meddyg-Dywysog.................................................. 74 J ' Y Parch. Evan Dayies, Llangollen....................?.,,.:........,..g 75 Twr y Gwyliedydd..................................................... 77" ' S Hanesicw ;-r - • • Caerfyrddin—Coedpoeth..........*..................................... 79 Dowlais—Manchester—Capel Collyhurst..................,f...........80 ì MonacUog—Bhiwlas—Sirhowy........................................ 81 Ty-Ceryg-Wyddgrug.................;............................. 82 j Cofnodion Amrywiaethol............................................... 83 rj Ganed-Priodwyd—Bu Farw............................................ 84 3 Y GENADAETH WeSLEYAIDD :— ......._. ........L DeheudirAffrica...................................................... 85 ( Australasia.......................................................... 86 ) BAÎÍGOE: CYHOEDDEDIG YN Y LLYFEFA WESLEYAIDD. 31, fictoria Plaee, JBangor, AO i'W GAEL ÖAN WEINIDOeHOlJr Y WESLBÎAID ;.'."<.. February, 1877.