Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif 11. í ís^e [Cyf. 68. Pris CHWECHEINTOG I'w talu wrth ei dderbyn. YE EÜRGMWN WESLEYATDD AM TACHWEDD, 1876. YN ADDURNEDIC A DARLUN O'R PARCH. BENJAMIN BROWNE. CYNWYSIAD. Tudal. Cofiant Mr. Wüliaru Lewis, Arthog, Cylchdaith Dolgellau............... 445 Anrynodd Joh........................................................ 449 Gwasanaeth Gobeithion yn Ymdrechfejrdd Bywyd...................... 456 Athronwyr ac Athroniaeth............................................ 459 Dosharth yr Athrawon................................................ 461 Y Pregethwr Annerbyniol............................................. 463 Llith o Lwyugwril..........................................„......... 466 Llythyr IV.—Ychydig ddyddiau yn Colombo, Ceylon.................... 468 Llythyrau Gohebwyr.................................................. 470 Llinyn o Berlau.....................................v................ 473 Baeddo^iaeth :— Odlau Hiraeth........................................................ 473 Cwynfan y Weddw.................................................... 474 Byr-Gofiant am y Parch. Henry Wilcox..........................,........474 Twr y Gwyliedydd................................................... 475 Hanesiost î— Caerlleon........................................................... 479 Gronant—Mynydd bach, Ystumtueu—Machynlleth.................... 480 Pontardulais'—Penygroes—Peneae, Cylchdafth Brynmawr.............. 481 Ehiwlas—Seiou, Aberdar—Salem, Llandwrog—Wrexham.............. 4S2 Cofnodion Amrywiaethol........................................,.....483 Priodwyd—Bu Farw.................................................. 484 Y Genadaetb: Wesletaidd:— Italy...........................c0.................................... 4Sö Australia............................................................. 487 Yraadawiadau a Marwolaethau......................................... 488 BANGOR: cyHOEl)üEDIQ YN Y LLYFRFA WESL'EYAIDD, 31, Yictoria Place, Bangor, AO I'W GABL GAN WEINIDOGION Y WESI-EYAID November, 1876.