[Cyf. 68, Pris CWECHEIînOG. I'w talu wrth ei dderbyn. YE EÜRGRAWN WESLEYAIDD AM CHWEFROR, 1876. YN ADDURNEDIC A DARLUN O'R PARCH. W'UAM L. HARRIS- D.a.LLD- CYNWYSIAD. Oofisnt Mr. Thomas Eichards, Cefohirfach.............................. Ffydd................................................................ Y Pwyaigrwydd i bob Proffeswr Creiydd gynid i fyny y Ddyledswydd Deuìuaidd...........................«.............................. Arabia a'r Arabiaid.................................................... Wesleyaeth yn Mexico........................................- a........ Safon Gwemyddiadau Moesol yr Hen Destament........................" Dosbarth jt Athrawou......t.....t...........................■....... A ydyw Pechod yn niweidio neu yn gwanhau y Cyfansoddiad Meddyliol ? Marwolaeth y Paroli. Rees Davie8, Ameriea............................. Twr y G wyíicdydd .................................................. Hanesion :— Boddiad .........................,.................................... Dyserth—Fi'estiniog................................»..............<■•- Hermon, Llanrug—Lirerpool—Llanduduo—Llanelly.................... Pontarddulas—St. Oiears—Treffynnon.................................. Cyfarfod Chwarterol y Gylcluiaith—" Elfenau Dedwyddwch Teiduaidd''.. Cofnodi'on Amrywiaethol............................................... Ganed—Bu farw....................................................... Tiulal. 45 Y ©-enadaetii Wesleyaidd:— Afírica Orllewinol..................................................... 85 Affi-ica Ddeheuol....................................................... 86 India................................................................. S7 , Ymadawiadau—Glaniadau............................................. 88 BÁNGOE: CYEOEDDHDIG YN Y LLYFEFA WESLEYAIDD 31, Fictoria Place, Bangor, AC I'W GÀBÎ; OAÌí WEtNIDüGION Y WESLEYAID Februnry, 1876.