[Cyf. 88. EÜRGRAWN WESLEYAIDl) AM IONAWR, 1S76. YN ADDURNEDie A DARLUN O'R PARGH, BENJAMIN M. HAWORTH. CYNWYSIAD. Tttdal. Ooíìant Mr. Thornas Richards, Cefnhirfach............................ 1 Darhm Mawreddog M. Gustaye Bore................................. 7 Geiriau y Bywyd Tragwyddol.................................«....... 12 Llith Cadvan......................................................... 19 Dosbarth yr Athrawon.............................................• > '-\ Arabia a'r Arabiaìd.......................................'............ ^ " Cyfarfod Cyllidol Talaeth Ddeheuol Cyrnru".......................... 29 Awgrymau LÌenyddoì.........................................•....... ^O Eaì„3p->niaiì:th : — Henry Maldwyn.....--. ... . i'noaas-wenau Äwen.......... ,......_...................... 32 .......;..,......... ............. 33 Twr y Gwyhedydd-----,...........................................• = •• 33 HanesiON :— Aberneron.........___ Birkenhead........... Ciìceuin............... Llanbedr...........,., Llaududno ,........... M;uichester........... Manehestor........... Moriah..............., JXös:yn................ Opfnòdion .'.- ,fS -'äe.j Bu t a"w ■ ■ '........... 36 39 39 40 ,lon-.'7.....'........•................................................. 41 Ohma................................................................. 43 Marwoìaeth a Chladdedigaeth Chinead Dychweledig yn Castlemaine...... 44 " .da \v i adau............................................,..........., 44. B A'JS" G 0 R : C i U Ü K D !i'.: !)lü YN Y I. L Y !. 1 31, Pictoria P .■ . . . A.C I'W ŴAEL 0A>" WBIHIDOÔIO» Y WESLfiYAlD January, 1875. ffBSLÎTAIDD, 8ŵ3jSj| IJI