Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR EURGRAWN WESLETAIDD. T A CHWEDD, 1875. HANES BYWYD A MARWOLAETH MR. THOMAS BEVAN, FFLINT. OAN MR. DAVID WILLIAMS, CAERLLEON. Copfheir gyda brwdfrydedd mawr ara hyawdledd yr areithiwr, doethineb y seneddwr, buddugoliaethau y rhyfelwr; ac am orchestion y gwladgarwr. Coffheir am gywreinwaith yr. arliwydd, awen y bardd, diwydrwydd yr hanesydd, a defnyddir cyfoeth, lìafur, a dyfais yr hil ddynol i enwogi eu coff- adwriaeth, ac i beri fod eu henwau yntreiglo i oesoedd dyfodol gvda bri a mawredd. Pan fyddo un ohonynt yn syrthio dan garnau y march gwelwlas, ac yn gorfod rhoddi i fyny yr^ ysbryd,tristwçh a phrudd-der a leinw lawer calon, a galerir yn ddwys amdano. < Nid yn fynych y gwneir felly ar ol ý Cristión. Er mai'efe yw y buddugol- iaethwr rawyaf a'r gwladgarwr penaf o bawb; eto, mäe yn deçhreu eiyrfa yn ddisylw, yn'ei rhedëg ýh ddidwrw,;ac yn-ei görphen yn dawel mewn tang- netedd. Nid parch a > molawd ei gÿd-ddynion ydyw ei nôd at yr hwn y cyrcha; mae gänd^oiamcan^w«Ufraewn»'gólwg'i .gyíeirio ato, sef " y gamp nchel o alwedigaeth Duw ÿn Nghrist^íesu." Nid ärfogaeth gnawdol ydyw yr eiddo ef, ac nid cánmöliaéth'gan ddÿntoa yclyẁ y wobr a- ddýsgwylir gan- ddo ef; eithr'mae" ^yn.ymdrblíestu pa uabyaà'g. ai'gartref ai öddicartref arn fod yn gymerdwy ganddo Efi" Dyma^ir.gymeriad 'gẃrthddrych y cofiant hwn. •' r. ■■■■ -■■■ ; '■< -'-' .'-:•>•. í r; . > . ■ ' Ganwyd Thomas Bevan yn Rhag'fyr^yn yŵwŷddyn 1782, yn Coleshill, o gylch milldir o ffordd o'r Fflint. '> Binwaú èi'rieur oédd John a Mary B van, pa rai nid oedd yn ffafriol iawn i'r seet newýád,1 sef« y Wésleyaid. Nid oes ddim o'i hanes pan ydoedd yn fachgeriyn, hyd nes'y màe wedi ymuno â'r achos Wesleyaidd. Rhoddodd ei hunan i Dduw ac i'w bobl pan oedd o gylch lGeg oed, a hyuy yn Llaueurgain, cyn i'r achos Cymraeg gael ei setydlu yno. Byddai Mr. Bryan, yr hwn oedd yn byw yn Nghaerlleon, ac ararai ereill, yn myned i Laneurgain i bregethu. Mae lle i feddwl mai o dan weinid- ogaeth Mr. Gill, yr hwn oedd yn gweinidogaethu yn Caerlleon, yr argy- hoeddwyd ac y dychwelwyd Thomas Bevan. "Un noson pan oedd Mr. Gill yno yn pregethu ar y geiriau, " Paham yr ydych yn ceisio y by w yn mysg y meirw?" aeth yn gynhwrf yn mhlith y bobl, torodd amryw ohonynt i leíain arn drugaredd, nes boddi llais y pregethwr, a gorfu iddo roi i fyny ar ganol y bregeth, a dyfod at y rhai dwysbigediij i'w cyfeirio at Oen Duw " Ac raae He i gredu fod Thotuas Bevan yn mhlith y rhai hyu Llaneurgain oe<íd y lle cyutaf y sefydlwyd Wegleyaetb yu Ngogledu1 Cymru, ac ra*e yn bur déúyg fod y brawd Bevan yu un o'i ffrwythau cyntaf yuo. Clywaisefyn dywedyd mai efe tu yn offeryn, yn llaw Ysbryd Duw, i ddeuu y diweddar Mr. Lot Hughee i wran- do y sect newydd yn pregethu mewn hen ysgubor. Clywais Mr, Lot 3 q Orr. 67.