Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR EÜRGRAWN WESLEYAIDD MEDI, 1875.' COFIANT MRS. JONES, IVY HOTJSE, GWYDDELWERN. (Parhad tudal. 317.) Wedi dyfod hyd yn hyn, gan geisio rhoi crynodeb i lawr o'i hanes, a braslun o'i chymeriad, a rhyw ysbrydiaeth amheuöl yn sibrwd, " Islaw—diffygiol," rhoddwyd y pin o'r neilldu, ac anfonwyd yr hyn a ysgrifenasid i arall, perffaith hysbys ohoni, gan ddeisyf arnö fynegi, os gwelai rywbeth yn gamsyniol neu ddiffygiol ynddo; rhoesyntau ef yn llaw eì blaenordiweddaf, yr hwn a ddanfonodd y llythÿr canlynol i'r ysgrifenydd :— " Barehedig Dsd,—Yr oedd yn dda genyf ddeall eieh bod wedi ymgymer- yd âg ysgrifenu Cofiant y ddiweddar ehwaer, Mrs. Jones, Ivy House. Cefais y fraint o'i weled yn anorphenol, a chredaf fod y desgrifiad a roddwch ohoni yn hynod o gywir, mor bell ag y mae yn cyraedd. Nis gwn pa sawl llinell a fwriadwch chwanegu at y darlun ;• ond fel yr oedd pan y darllenais i ef, rhaid dyweyd fod rhai o ragoriaethau y fam hon yn Israei heb eu crybwyll. Mae yn anhawdd iawn hòdi ailan hrif ragoriaethau Mrs. Jones, oblegid byddai hi bob amser yn teimlo dyddordeb, ac yn cymeryd rhan flaenllaw ac amlwg iawn gyda phob symudiad a berthynai i'r cysegr. Yr oedd fel Mo- ses gynt yn hyn, ' ynrffyddlon yn yr holl dy.' Ni chefais y fraint o adna- bod cyffelyb idôi yn hyn. ETidwyf yn dyweyd nad oes neb o fewn cyleh fy adnabyddiaeth yn debyg iddi mewn amrai rinẅed'dau cristionogol; ond a chymeryd y cyfan gyda'u gilydd, fy marn i am y chwaer hon bob amser fyddai, ' Ti a ragoraist' Nid yn unig byàdai ei thy yn agòred fel cartref cysurus a noddfa glyd i genadon Duw, ac fel swyddfa i lawer tlawd a thra- llodus ddweyd ei gŵyn, i ymgynghori a derbyn cÿnorthwy,—^ei llaw a'i chyf- ranau yn barod at bob achos dä; ond byddaihi ei hunan yn barod i weithio, a gweithio yn galed hefyd yn y winllan. Flynyddau yn ol, yn adeg y Te Parties, pan fyddai y cyíeillion ynpenderíynu yfeddyled y capel, &c, mewn cwpanaid o dê, byddai ei gweithgarwch, ei medr, ei sirioldeb syml, a'i hym- ddangosiad g'aowaith a thrwsiadus, yn tynu sylw ac edmygedd pawb. Os byddai eisieu athrawes ar ddosbarth o blant yn yr Ysgol Sabbothol, byddai hi bob amser yn barod. Teimlai yn ddwys dros les ysbrydol y plant, gan eu cynghori yn ddifrifol, ac yn barod i wylo os gwelai y mesur lleiaf o ys- gafhder uwchben gair Duw. Os byddai yn anhawdd cael casglyddion at yr achos Cenadol, gellid bod yn dawel o berthynas i Mrs. Jones; ni byddai eis- ieu ond gadael y sypyn Mynag yno> byddai yn sicr o edrych am ryw chwaer i'w chanlyn yr adeg gyfleus gyntaf ar ol y Cyfarfod Cenadol, a hyny am lawer o flynyddoedd, hyd yn oed ar ol i henaint a chystudd ddadfeilio cryn lawer ar ei chyfansoddiad. Ac nid yn fuan y bydd i mi annghofio un olygfa a welais mewn cysylltiad â'r casgliad cenadol. " Gan mai yn mis Tachwedd yn gyffredin y cesglir at y Genadaeth Dra- mor yn y Gylchdaith hon, mynych y bydd y tywydd yn wlyb a'r ffyrdd yn ddrwg a budron; ac yn yr adeg y cyfeiriwyf ato, yr oedd ei hiechyd wedi gwaethygu cryn lawer, ond ei sel yn parhau yn danllyd. Dygwyddais ei cüyfarfod hi a chwaer ieuanc gyda hi—y ddwy yn marchogaeth. Dy- - 3 d Cyf. 67.