YR EURGMWN WESLEYAIDD. AWST, 1875. COFIAffT MRS. JONES, IVr HOUSE, GWYDDELWERN. Mae crybwyllion go helaeth am Mrs. Jones yn Nghofiant ei merch, y ddi- weddi-r Mrs J. H. Jones, Dinbych, gan y Parch. R. Prichard. (Gwel Eur- grawn Mawrth, 1874 ) Yn y Bywgraffiad hwnw gwelir cofnodion am y fam—ei rhieni, ei chartref geuedigol, &c , gyda phortread byr, ond byw iaw n, ohoni yn ferch ieuauc, yn wraig, ac yn wraig Weddw ; ac oddiar adnabydd- iaeth ohoni am tua phum mlynedd a deugain, a llawer iawn o hysbysiadau yn ei chylch, yr wyî yn y modd mwyaf uibetrus yn endorsio yr hyn a ddy- wedodd Mr. Prichard amdani mor gywir Ömi mae hyuy wedi gwasgu yr ysgrifenydd i gyfyng-gynghor, i ddiletnma, beth a pha fodd i wneyd; s«f, pa un ai adrodd yr uu petUau eto, ynte cyfeirio y darilenydd at yr Eurgrawn uchod, a thrwy hyny adael hya o gofiant yn fylchog a diffygiol iawn, yr hyn fyddai raid fod i dderbynydd yr Eurgrawn hwn, os nad yw hwnw ginddo hefyd. Eithr rhag ì hynyna fod,'ä chan maiöid gwaeth gwir er ei ail ad- rodd, yr ŷm yn deisyf eaei ein hesgüsodi am wneuthur defnydd o, a diíynu darnau yn awr ac yn y man o'r cofiant orybwyíledig. Wrth gyfeirio at y fam yn, ferch ieuanc, céir a ganlyn yn Eurgrawn Mawrth, 1874:—" Miss Bowjen, Dinbren, ger Llangollen. Ffarm ydyw y Dinbren ger Llangoilen, fel y nodwyd. Ar ymwéiiad cyntafy cenadon Wes- leyaidd â'r parthau hyny, cawsant ddèrbyniad serchog gan Mt aMrs Howen i'r Dinbren, a buont yn gymhorth cryf i'r.achos Wesieýaidd ÿn yr ardaloedd hyny hyd ddiwedd eu hoés." Dö, a daethant yn >elodau: selog a ffyddlon; ac yn lled fuan gwnae^i Mr. Bówen yn flaenor. Yr oedd yíiddo ef gymhwys- derau gwerthfawr i'r swydd Heblawei ifod wedi eiwir d<lychwelyd at yr Arglwydd, ac yn raeddu profiàd dwfn a byw ògrefydd Crist yn ei galon, yr oedd ef yn bur hyrwydd mewn Cymraeg a Seisrieg, àc yn achub pob ham- dden i ddarllen llyírau da ac adeiladol yn mhob un o'r ddwy iaith. Fe anwyd i Mr. a Mrs. Bowen bedwar o blant, sef tri o feibion ac un ferch, a dyna Miss Bowen." Fe'i ganwyd rywbryd yn y flwyddyn 1804; a phan oedd hi yn ugain oed, ymunodd â'r gymdeith^s Wesleyaidd yn Llangolien. Mae arwydd gyntaf ei chyflawn aelodaeth ger ein bron yn awr, yr hon sydd am Medi, 1824, a'r adnod ganlynol arni:—" Arglwydd, hoffais drigfan dy dŷ, a lle preswylfa dy ogoniant," Salm xxvi. 8. Ysgrifenodd hithau ar ei chefn fel hyn,—' Dyma'r arwydd cyntaf a dderbyniais, a gallaf ddyweyd, Hoffais drigfan dy dý, a lle preswylfa dy ogoniant; a dyma fy nymuniad i y boreu heddyw, sef cael byw a marw yn nhy yr Arglwydd." Yn niwedd y fl. 1830 y daethym yn adnabyddus â hi, y pryd hwnw tua 26ain oed, '' a phawb a soniai amdani yn dyweyd pethau mawr am ei rha- goriaethau fel merch ieuanc barchus, synwyrol, a gwir grefyddol, ac yn meddu pob cyfaddasrwydd i wneuthur gwraig ffarm o'r dosbarth cyutaf." Oedd yn sicr; canys heblaw ei bod hi yn meadu synwyr cryf, ac yu wir grefyddol, yr oedd hi wedi cael dygiad i fyny yn y modd goreu tuag at hyny. Yr oedd Mr. Bowen ei thad dipyn uwchlaw i amaethwyr cyffredin y dyddiau hyny mewn dysg a gwybodaeth, ac yn ddyn bywiog, egniol iawn 2 x Ctf. «7-