Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR EURGMWN WESLEYAIDD. AWST, 1875. COFIAffT MRS. JONES, IVr HOUSE, GWYDDELWERN. Mae crybwyllion go helaeth am Mrs. Jones yn Nghofiant ei merch, y ddi- weddi-r Mrs J. H. Jones, Dinbych, gan y Parch. R. Prichard. (Gwel Eur- grawn Mawrth, 1874 ) Yn y Bywgraffiad hwnw gwelir cofnodion am y fam—ei rhieni, ei chartref geuedigol, &c , gyda phortread byr, ond byw iaw n, ohoni yn ferch ieuauc, yn wraig, ac yn wraig Weddw ; ac oddiar adnabydd- iaeth ohoni am tua phum mlynedd a deugain, a llawer iawn o hysbysiadau yn ei chylch, yr wyî yn y modd mwyaf uibetrus yn endorsio yr hyn a ddy- wedodd Mr. Prichard amdani mor gywir Ömi mae hyuy wedi gwasgu yr ysgrifenydd i gyfyng-gynghor, i ddiletnma, beth a pha fodd i wneyd; s«f, pa un ai adrodd yr uu petUau eto, ynte cyfeirio y darilenydd at yr Eurgrawn uchod, a thrwy hyny adael hya o gofiant yn fylchog a diffygiol iawn, yr hyn fyddai raid fod i dderbynydd yr Eurgrawn hwn, os nad yw hwnw ginddo hefyd. Eithr rhag ì hynyna fod,'ä chan maiöid gwaeth gwir er ei ail ad- rodd, yr ŷm yn deisyf eaei ein hesgüsodi am wneuthur defnydd o, a diíynu darnau yn awr ac yn y man o'r cofiant orybwyíledig. Wrth gyfeirio at y fam yn, ferch ieuanc, céir a ganlyn yn Eurgrawn Mawrth, 1874:—" Miss Bowjen, Dinbren, ger Llangollen. Ffarm ydyw y Dinbren ger Llangoilen, fel y nodwyd. Ar ymwéiiad cyntafy cenadon Wes- leyaidd â'r parthau hyny, cawsant ddèrbyniad serchog gan Mt aMrs Howen i'r Dinbren, a buont yn gymhorth cryf i'r.achos Wesieýaidd ÿn yr ardaloedd hyny hyd ddiwedd eu hoés." Dö, a daethant yn >elodau: selog a ffyddlon; ac yn lled fuan gwnae^i Mr. Bówen yn flaenor. Yr oedd yíiddo ef gymhwys- derau gwerthfawr i'r swydd Heblawei ifod wedi eiwir d<lychwelyd at yr Arglwydd, ac yn raeddu profiàd dwfn a byw ògrefydd Crist yn ei galon, yr oedd ef yn bur hyrwydd mewn Cymraeg a Seisrieg, àc yn achub pob ham- dden i ddarllen llyírau da ac adeiladol yn mhob un o'r ddwy iaith. Fe anwyd i Mr. a Mrs. Bowen bedwar o blant, sef tri o feibion ac un ferch, a dyna Miss Bowen." Fe'i ganwyd rywbryd yn y flwyddyn 1804; a phan oedd hi yn ugain oed, ymunodd â'r gymdeith^s Wesleyaidd yn Llangolien. Mae arwydd gyntaf ei chyflawn aelodaeth ger ein bron yn awr, yr hon sydd am Medi, 1824, a'r adnod ganlynol arni:—" Arglwydd, hoffais drigfan dy dŷ, a lle preswylfa dy ogoniant," Salm xxvi. 8. Ysgrifenodd hithau ar ei chefn fel hyn,—' Dyma'r arwydd cyntaf a dderbyniais, a gallaf ddyweyd, Hoffais drigfan dy dý, a lle preswylfa dy ogoniant; a dyma fy nymuniad i y boreu heddyw, sef cael byw a marw yn nhy yr Arglwydd." Yn niwedd y fl. 1830 y daethym yn adnabyddus â hi, y pryd hwnw tua 26ain oed, '' a phawb a soniai amdani yn dyweyd pethau mawr am ei rha- goriaethau fel merch ieuanc barchus, synwyrol, a gwir grefyddol, ac yn meddu pob cyfaddasrwydd i wneuthur gwraig ffarm o'r dosbarth cyutaf." Oedd yn sicr; canys heblaw ei bod hi yn meadu synwyr cryf, ac yu wir grefyddol, yr oedd hi wedi cael dygiad i fyny yn y modd goreu tuag at hyny. Yr oedd Mr. Bowen ei thad dipyn uwchlaw i amaethwyr cyffredin y dyddiau hyny mewn dysg a gwybodaeth, ac yn ddyn bywiog, egniol iawn 2 x Ctf. «7-