Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR EÜRGRAWN WESLEYAIDD GORPHENHAF, 1875. BYWGRAFFIAD FY NHAD. Ye wyf wedi bod yn meddwl lawer gwaith ain:ysgrifenu ychydig o linellau yn y ffurf o Fywgraffiad fy Nhad; on^ fljyw fodd, oedais o fìs i fis, ae o flwyddyn i flwyddyn, hyd y borea hyfryd aw& ŷn mis Mehefin. TJn peth oedd yn peri i mi betrtisoymgy^erŷdâ'r gwaith, ydoedd fy mod yn gwybod yn dda f'od mwy nag yohydig.f gwyno yn erbynrhoddi rhanau helaeth o ofod ein cyfnodolion i groaìeìo hahesion dibwys, a bywgraffîadau meithion o bersonau annghyhoedd a din#d; aç jtnae yn rhaid i mi gyfaddef fy mod yn teimlo fod gormod o'r sail à'f.gŵyn, ;Eithr wrth edrych yr ochr arall i'r ddalen, tybiwn fy mod yn canfod yn argraffedig arni y dylasai íy nhad gael lle yn yr $41, neu'y drydë4#öriel yrç mhlith et^ydeeswyr Wes- leyaidd yn Nghymw, »c na: fus»^ at " Callestr Fardd,," : pê gadawìsôiii; i'w, gôŵdwíia^tb: gftei,eigìaddu yn medd ebargofiant, neu ei golli yn'nhií afinghof.;: Wel* gyda hyn yma o ragymad- rodd, ymgymerat ô'ohyflawni dyl«$sŵy*îd'aced,wỳdyn ilawer rhy fcir, gan obeithio na bydd yr ŷehyd%>ófi«i agyfneriryncael ei dde&y ddip i wneuthur gorchwyl cwbl dóUfudd'nisu =annÿddoFol. , r , ' i - Fel mae yn hysbjps-.i; gaB«ë^d;k| dd'arílenwyr^rÿjfogfawn» ènw fy nhad ydoedd fctobert Jones\ ëanẃyd <4f ŷjû^ìme^fii^^ìmm mlyîíedd cyn i'r ddeunawfed ganrif etelŷû^ p^ thraed i'r gwely a marw. Ganmai^agolíeîstr oèdd fyTahai^rcajfodd fy nhad fantais na chaffai y cyffredin y dyäi&au .tí^ny^derbỳn adô^Sg; a theg yw dweyd ei íod wedi gwneuthur defnýdd da pn^ftff-cánŷs" yi' oedd yn ysgolhaig gwych, ac ystyried ei gylch mewn bywyd: áíi wyaäyB ond ychydig am ei helyntion yn adeg bwysig maboed o'i fywydj ond ei fod yn dra hoff o gerdd- oriaeth, ac iddo fynu diwyllio ei dalent at chwareu offerynau cerdd, er gwaethaf rhagfarn ac anfoddlonrwjdd ei rieni. Diohon y dylid sylwi, fod ei rieni yn aelodau diargyhoedd gyda'r Trefhyddion Calfinaidd, a gwyddys fod syniad y cyffredin yn y Cyfundeb parchus hwnw, yr adeg hono, ac am flynyddoedd lawer wedi hyny, yn dra gwrthwynebol i bob math o offerynau cerdd. Ac felly cafodd y bachgen Robert wrthwynebiad cryf i ddiwyllio ei dalent nodedig at gerddoriaeth offerynol. Diau fod amcan y rhiem yn gan- moladwy; a dichon hefyd fod cyflwr cymdeithae ar y pryd yn gyfryw fel yr oedd ymwneyd â'r offerynau hyn yn debyg o osod y bachgen yn agored i demtasiynau nerthol i ddyiyn bywyd penrhydd ac ofer. Modd bynag am ûyBy» yr oadd tuedd Robert at gerddoriaeth mor gryf, nes gorchfygu pob gwrthwynebiad, ac ymwthio drwy bob anhawsderau. Pan y gomeddid iddo arian i brynu Jlute, efe a wnai iin iddo eî hun o bren ysgaw, nou gegid. A phan y gwaherddid iddo ei chwareu yn y ty, yn mhresenoldeb y rhieni, gwnai hyny yn ei wely yn ddystaw â diilad dros ei ben î Mae bron mor anhawdd attel ymweithiad athrylith ag yw attal y ffrwd ewynog sydd yn gwyllt redeg tua'r môr. \j&Smyî yn ddilys ŵd gwrthádryoh y eofiant hwn, er gwaeäiaf pob anfan- 2 v Cfcn?. 6t,