Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TE EURGMWH WESLEYAIDI). M Al, 1875, COFIANT MRS. PUGH, PRIOD T PARCH. T. G. PÜGH. Gwraig ddystaw, ddoeth, a'i geirian'n goeth. i gyd. Nid llawer o bethau mawr, nid llawer o bethâu hynod, nid llawer o bethau o duedd gynhyrfiol, sydd genyra 'i'w dỳweyd yn y cofiant hwn. Ein haracan fydd ceisio gosod gerbron y darítenÿddfraèlun o hanes bywyd gwraig ieuanc ddystaw a diymhongar ; ond una ystÿriwn ni,erhyny, yn dëilwng o'i rhëstru yn mysg y saint a'r rhai rhagorol "a ymadöwsant oddiyma yn yr Arglwydd," a haeddol o goffadwriaeth barchüs *ar ddâìenau yr Eurgrawn Wesleyaidd. Os llwyddwn yn y llinellau dyíynol ì roddi i'r darllenydd ond ciŷólwg ar bryd- weddion cymeriad cyfan, prydferth> a'diffych^lýd Mrs. Pugh, boddlonwn ar hyny. ; -■ '• "'. •" ; Yr oedd gwrthddrych eiô cöfiâHt yn ffcrah i Mr. à Mrs. Hurophrey Jones, Tynewydd, Tregeiriog, swydd Dìnbych. 'Ganŵyd hi rywbryd yn y flwyddyn 1839. Hi oedd yr ieuerçgaf ond «n o chweeh o bl«mt, séf tri o feibion a thair o ferched. - Ymddengys mai i.;Eglwm y Iplwyf yr.arferaiMr.'alilrs. Jones gyrchu i addoli yn y rhan flaenftfb'u b.ywỳji.: .ŵd ipan.ddaethiy jcénádon Wesleyaidd i ardal Tregeiriog i bregéthu^ dechreùòdd téulu ,y, Tynàwÿdd wasgu atynt i wrando. Yn wir, byddâí rhai o't, plant • ýn' myriedryn- aqhlysurol i'n capel i Lanarmon—pellder o yn agosbdair^milldirẃ'r.TynBwyddr--cyn sefydlu achos yn nghymydogaeth Tregeiriog\£ äc y«iâdeingys.yibu ganddynt hwy law yn y gwaith o gael pregethu rheolaidd'i'rHe"diwi8dda£. V Yr oedd Miss Mary Ann Jonés, Mrs. Pugh ar d1 hyny, yn ddeiliad argraff- iadau crefyddol dwysion er yn blentyn. Ond rhywbryd tua'r flwyddyn 1852, pan oddeutu 14 oed, y llwyr argyhoeddwyd hi o'i hangen am Waredwr; ac yn Llanarmon, dan weinidogaeth y diweddar Barch. Humphrey Jones, 2il, y cymerodd hyny le. Yr oedd M'. Jones yn pregethu ar " Cicaion Jonah " ryw nos Sabboth, ac fel y soniai yu ddifrifol am freuder ac ansefydlogrwydd pethau daearol; y perygl o ymgyndynu yn erbyn yr Arglwydd, &c, teimlai y ferch ieuanc y geiriau yn gafael yn ei meddwl raewn modd hynod iawn : de- ffrowyd ei chydwybod, a daeth i deimlo ei bod wedi dyfod yn " golli bywyd " arni. Arosodd yn y society y noswaith houo mewn teimlad drylliog, ac yn awyddus i " ffoi rhag y llid a fydd." Cafodd gyfarwyddiadau caredig am '• ffordd iachawdwriaeth " gan y pregethwr, a gweddiwyd yn daer drosti; ac ni bu yn hir ar ol hyn heb deimlo ei henaid yn ymorphwys trwy ffydd ar aberth y groes: aeth y storm yn dawel, " a bu tawelwch mawr." Wel, yn awr, dyma ddechreu da, pa fodd bynag. Wedi rhoddi ei chalon fel hyn i'r Ar- glwydd, daeth ar unwaith i deimlo dyddordeb dwfn yn mhethau ei deyrnas, ac i ymhyfrydu yn ei waith, ac yn nghymdeithas ei bobl; a bu ei holl fywyd, o hyn i ddiwedd ei hoes, yn arddangosiad cyson o egwyddor uniawn, a " chalon hawddgar a da." Yn fuan wedi hyn, ymunodd ei chwaer, Miss Sarah Jones —yn awr Mrs. Evans, Parcuchaf, Llanrhaiadr-yn-Mochnant—â'r gymdeithas, 2 c Oyt. 67.