Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TR EURGRAWN WESLETAIDD. CHWEFROR, 1875. COFIANT MRS. WILLIAMS, PICTON HOUSE, ABEEYSTWYTH. GAN T PÀBCH. PETEB JOiTES. Mae ysgrifenu cofiantau am rai fuont feirw yn yr Arglwydd yn ffurfio rhan bwysig a gwerthfawr o lenyddiaeth gysegredig ein boes. Nid yn unig mae y cyfryw yn arddangosiad o barch i'r meirw eu bunain, ond maent hefyd o wasanaeth anmhrisiadwy i'r rhai byw sydd yn arfer eu darllen a'u myfŷrio. Anmhosibl, yn ddiau, yw dysgrifìo y lles sydd wedi, ac yn cael ei effeithio drwyddynt. Ni phetruswn ddyweyd fod yr anwyl Mrs. Williams, Picton House, yn un o'r rhai mwyaf teilwng, sydd erbyn hyn wedi gadael yr anial yn lân, ac wedi myned i fwynhau ei hetifeddiaeth mewn gwlad well. Gresyn fuasai i un o gymeriad mor ddysglaer, ac o dduwioldeb mor ddiamheuol, lithro i dir annghof. Ac oddiar deimlad o ddyledswydd yr ym wedi ymaflyd yn y gwaith o geisio codi math o gofadail i'w choffadwriaetìi. Dylem grybwyll, efallai, mai ychydig o fìsoedd a gawsom i ffurfìo adnabyddiaeth ohoni. Nid ym yn meddwl i ni ei gweled gymaint ag unwaith mewn moddion o ras; a'r achos o hyny oedd ei llesgedd.a'i gwendid. Yn wir, mewn sefyllfa wywédig yr oedd pan y daethom i Aberystwyth yn niwecld Awst, 1878. Yr oedd yn hawdd gweled y pryd hyny fod angeu yn dechren oloddio dan sail y tŷ, ac mai i lawr y denai yn y man. Ofnem ein bod yn gweled cwmwl du, bygyth- iol, yn ymgrynhoi uwchben Picton House, ae y byddai i arllwysiad ei gy- nwys gynyrchu trallod. Profodd hyny, ysÿwaeth, yn wirionedd. Ganwyd Mrs. Williams Tachwedd lOfed, 1810. Merch oedd i Capt. William a Jane Jones, y Sincerity, Aberystwyth. Yr oeddent hwy yn mhlith y rhai cyntaf a ymunodd gyda'r Wesleyaid yn y dref. Edryched y darllenydd i'r Drem ar Aberystwyth gan y diweddar Barchedig Lot Hughes, yn yr " Eurgrawn" am 1865. Ganwyd i'w rhieni saith o blant—pedair o ferched, a thri o íèibion ; ac o'r saith nid oes ond un yn fyw, sef Mr. Thomas Hugh Jones, yr hwn a ymunodd gyda'r achos yn foreu, ac sydd yn parhau yn ffyddlon hyd heddyw, gan gyflawni rhai o'r swyddau pwysicaf yn yr Eglwys a'r gylchdaith; raegys, Society Steward, Cireuit Stetoard, &c. Edrychir ar ei deulu ef fel un o'r rhai mwyaf parchus gyda'r achos. Bu farw un o'r meibion yn ei fabandod; a'r llall, Capt. William Jones, a bîio I- odd, ac a aeth i fyw i'r Abermaw. Ond yn hynod o anffodus, cyfarfyddoîd â damwain trwy foddi wrth ymdrochi yn y lle hwnw, lawer o flynyddoedd yn ol. Dywedir fod Capt. Jones y Sincerity a'i wraig yn Wesleyaid eg- wyddorol, selog, a ffyddlon. Galwyd gwrthddrych ein cofiant wrth yr enw Anne, a hi oedd yr ail blentyn o'r saith a nodwyd. Buont yn byw am ys- baid o amser yn Princess Street, ac wedi eu hymadawiad oddiyno i Marine Terrace, gwnaed eu hen drigle yn dy i'r gweinidog. Bu y Parch. J. Wil- Hams, 2il, yn byw ynddo, ao yno meddir y cyíansoddodd yr " Eowtddoktdd Ysobtthtbol," llyfr sydd wedi profi yn neillduol o'r gwasanaethgar i'n pobl yn gyffredinol; yn enwedig i'n Hysgolion Sabbothol. Nid ym yn alluog i h Cyf. 67.