Bhif. 12.1 Ct*. «6. Pris Chwecheiniog. I'w talu wrth ei dderbyn. TE EURGRAWN WESLEYAIDD AM RHAGFYR, 1874. YN ADDURNEDIGA DARLUN O'R PARCH. THOHAS CHOPE. CYNWYSIAD. T»d»l. Cofiant y Parch. Lot Hughes..................................... 485 Gwerth Gwyrthiau Crist fel cymhellion i gredu ynddo............. 492 Llywodraeth Foesol yn ei hagwedd wreiddiol a phresenol.......... 495 Duw, yr Enaid, a sefyllfa ddyf odol................................ 499 Pynciau y Beibl..........................,....................... 502 Cyfarchiad Blynyddol y Gynadledd at y Cymdeithasau Ẁesleyaidd ., 503 Awgrymau Llenyddol..............."............................. 60S Udgorn Gabriel.................................................. 511 «Tohn Wesley a'r egwyddOr wirfoddol......................,....... 612 Y Dalaeth Ddeheuol—Trysorfa newydd y Capeli—Talu yr addewidion 513 Llyfrau......................................................... 513 Bi.EDDONIA.ETH : — Deigryn ar farwolaeth y Parch James Evans...................... 513 YBywyd-fad.................................................... 514 Pekobi.ieth :— Saron, Hen Nodiant—eto Tonic Solfa............................«. 514 HlNBSION :— Y Daith i Gernyw ..,............................................ 515 Hanley.......................................................... 521 Tregaron........................................................ 521. Cofnodion Amrywiaethol........................................ 521 öaned, Priodwyd, Bu Farw....................................... 522 BANÖOR: CÎHOBDDBDIG YN Y LLYFEPi WESLEYAIDD, 31, Fiettria PUce, JSm§ort JLO I'W aABL SAN WBIMDO&ION T WBSlETiJD Decemltr, 1874.