[Gyf. 66. CYNWYSIAD. Tudal. Cofiant y Parch Lot Hughes.............................,....... 353 Edifeirwch a Maddeuant.............................,.......... 361 Manylder Gweithrediadau Deddfau Natur...................... 0. 366 Cystudd ac Adferiad Hezeciah................................... 371 Trugaredd Duw yn gysur yn Angeu.......,...................... 376 Angeu i'r Credadyn............................................. 378 Gwybodaeth o Dduw............................................ 880 Üysur cryf y Cristion ynAngeu.................................. 380 Awgrymau Llenyddol............................................ 383 Babedoniaeth ;— Mi wn mai marw fydd fy rhan.................................. 387 Englyn i'r Afal ................................................ 387 Pa le mae fy Nghyfaül? ......................................... 387 Cusan Judas.................................................... 388 Cofiant Mrs. Mary Hughes, Liverpool.............................. 388 Byr Gofiant am Mrs. AnnÉ. Pritchard............................ 389 Sefydliadau y Gweinidogion am 1874—75.......................... 390 Hanbsion :— Capel Newydd Llandudno.............................•.......... 391 Cwm, Penmachno—Llanbedr—Llundain.......................... 393 Treorfcy—Cofnodion Amrywiaethol.............................. 394 Priodwyd—Bu Farw....................................*.*..... 396 BANGOR: CŶHOEDDEDIG TN T LLTFEFA WESLETAIDD, 31, Fictoria Plaee, Bangor, ■ ■ AO I'W GAEIi GAN WJUNIDOfiHON X WESIETAI» Septemler, 1S74.