Ehif. 6. 999919 Cyf. 66. Pris Chwecheiniog. I'w talu wrth ei dderbyn. YR EURGRAWN WESLEYAiDD AM MEHEFIIN", 1874. YN ADDURNEDIG A DARLUN O'R PAECH. JOHN H. JAMES, D.D. CYNWYSIAD. Cofiant am " Hen Wr Ogwen ".......................... Dylanwad Crefydd....................................... Gwroldeb Crefyddol.................................... Cysondeb y Datguddiad Dwyfol yn Nghrist ag Angen Dyn Haiarn ................................................ Oriau olaf Iarll Cbatham.............................. Gwibdaith dau Ysbryd drwg.................,~...... Hugh Miller.............................................. Yn mha beth y mae Dedwyddwch Dj-nol yn gvnwysedig .. Y*Ddeddí Foes Jl...........................'.............. Babddoniaeth :— Er Cof am Hugh a Laura, plant Peter a Jane Williams, Llanarmon Er Cof am ddau o blant Evan ac Ann Edwards, Chapel Street,Corris Y Bhai Bychain hyn............................................ Y CelwrnBlawd................................................ FyNghystudd.................................................. Maewolaethatt :— Byr Gofiant am Mrs. Elizabeth Parry, Liverpool.................. Marwolaeth Mrs. Hughes, 'Refail Bach, Caergybi................. Hanbsiow:— Amlwch........................................................ Cylçhdaith Treffynon—Mostyn .................................. Pontrhydybont—Ganed—Príodwyd—Bu Farw.................... Y Genadabth Weíleyaidd : — Cylchwyliau Blynyddawl y Gymdeithas.......................... Tudal. 221 227 230 233 235 237 238 240 25:J 255 2Ö5 255 25Ö 256 256 257 258 BANGOB: CiTHOEDDEDIG YN Y LLYPEFA WESLEYAIDD, 31, Fietoria P laee, Bangw, AC I'W ÖAEL SAN WEINIDOOIOlí T WfSIiBTAID June, 1874.