Khrf. 5. \Crr. fi Prii Chwecheiniog. I'w talu wrth ei dderbyc. YE EURGRAWN WESLEYAIDD I AM MAI, 1874. YN ADDURNEDIG A DARLUN O'R PâRCH. THOMAS WILLIAMS. CYNWYSIAD. T*dal. Cofiant am Mr. Joseph Rees, Park Pla ce, Caerdydd................ 177 Gweddnewidiad Crist ........................................... 180 Sicrwydd Llwyddiant Cristionogaeth............................. 186 Pwnc Mawr y Weimdogaeth.................................... 192 Thomas Cooper ................................................. 195 Calfìniaeth...................................................... 199 Addysg Llyfr y Diarebion..................................e .... ü03 I bob un yn ol ei allu ei hun ..................................... 208 Babddoitiaeth :— Penìllion ar Farwolaeth Alfred Canning .......................... 209 T'ebobiasth :— Gorphwysf a. M. H. (Em Nodiant a'r Sol-ffa.).................. 209 Cyfarchiad at Aelodau a Gwraudawyr y Trefnyddion Wesleyaidd yn Nhalaeth Deheudir Cyrnru................................ 210 Cylchlythyr...................................................... 211 HAjraaiojr:— Capel Tfewydd Llanidloes........................................ 211 Cwm, Penmachno—Cymdeithas Lenyddol a Duwinyddol Capel Seion, Chester Street, Liverpool.............................. 213 Ferndale—Gwyl Fawr Gerddorol yn Merthyr...................... 214 Llangynog—Llwyn yr Onen...................................... 215 Treffynon—Ganed— Priodwyd—Bu Farw.......................... 216 T Gbnadabth Wbslbtaedd :— Ein Gwaith Cenadol yn China...........................•........ 217 • c BANGOR: CÎHOÄDDEDIG YN T LLTFRFA WI8JL1TAIDD, 81, Yietoria Pl*e«, Bangor, AC I'W <SAKL GAW WBINIDOÔIOH Y WBILSYATD ; Uay, 1874.