Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif. 11/] ÍCyp 65. Pris Chwecheiniog- I'w talu wrth ei dderbyn- YR EURGRAWN WESLEYAIDD AM TACHWEDD, 1875. YN ADDÜRNEDIG A DARLÜN O'll PARCH. SAMUEL WESLEY. CYNWYSIAD. Tddal. Cofiant Mrs. Bloor, Pentre-y-Cwm.............................. **1 Cabledd yn erbvn'vr Ysbrýd Glan. Gan y Parch. T. Jones, D.D. 442 Crist a'r Cristion ."............................................. **< Tr angeurheidrwydd o ystyried ein diwedd ..................• • • • *51 CoUedigion y Wesleyaid..........................•..........• • * *^ DedwTüdwcb...........................................•.....• *'? * Yr Egìwys Wladol............................................ Hò Pethau Newvdd a Hen...................................• •••• 4™ (í ííhyfecìd ac"Oínadwy y'm Gwnaed.'' ......................• • • • *?o Awdurdod Crist fel Dysgawdwr................................ 4o7 Anogaeth i Gariad Brawdol.........................•......- • • • *Ou Y Llaw Ddeau a'r Llaw Aswy .............................<---- *®. Personolrwŷdd y Diaf ol ..............................•......... j°l I bob un yn ol ei allu ei hun...........„............•........... *",~ Nodiadan ar Lyfiuu-----........................................ ^oá Evan Evans, Ýsw., Erwfair, Bangor.........................• • • 4to Bahbdoxiaeth :— . .„ Y Sabbotb .................................................... *°t9 Yr Amddifad........................................•.......• • • i!1 lí In Memoriam " am J. R. Jones, Craig-y-di nas, Penisa rwaen---- 471 Peeoeiaetii :— • „ . ._. Aughared,—at. 7au. 6 ìlin. Gan W. Williams, (Northyn)........ 4/1 Marwolaethatt :— ._,, Byr Gofiant am Wiliiam Jones, Dinas Mawddwy.........»........ *£~ Byr Gofiant Mrs. Anne Evans...........................•...... *'" HANESION :— ._ Cyfarfod Cyllidol Talaeth Ddeheuol Cymru, 1873..............• • fjt Amlwch ........................................•••........... lU. Capel Bathafarn, Rhuthyn....................»................. %L Cefncoedycymer....... *......................................... *£° Penisa'rwaen.................................................. '° Salern, Lland wrog...........................................•■• * *'j? Treherbert.................................•.................... Jg Cofnodion Amrywiaethol......................................* * *'^ Ganed—Bu farw ,............................................. 4oU Y Genadaeth Wesleyaidd :— 4ft Affrica Ddeheuol............................••««............. *°ì Affrica OrUewinol..........................................•*• *öá BANGOS: CYHOEDDEDIG YN Y LLYFRFA WESLETAIDD, 31, Tietoria Plaee, Bangor, A.C I'W «ABL »AK WIINIDOGION T WBSLJBTAID. Nonember, 1873.