Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

EURGRAWN WESLEYAIDD AM MAWRTH, 1873. YN ADDÜRNEDIG A DARLÜN CR PARCH. JOHN RANDERSON. ^B9?gBI CYNWYSIAD. ."- - ■' TTròAI.. Cofìant y diweddar Mr. Jones, Bryntrrion, Llanfair-caereìmon .... 89 Athroniaeth Cyfrifoldeb, gan y Parch. Oẃen Owen .................. 95 Dyìanwad Pechod yn ei bei-thynas â'r Eglwys, gan y Parclì. Ishmael Evans.............................,........................100 EinHysgolionSabbothol..................................:...... 105 Llyfryr Aetau—a'i Awgrymiadau................................. 107 PontẀatur yn Virginia .......................................... 110. Liverpool:—Trem arddechreuad a chyàyddyr aehos yn y lle....., 117 Gwyddoreg....................................................... 119 Gwobr-Lyfeau yr Ysgol Sul ......■.^..,........................... 121 Pisrobiàeth :-r-* Yictoría. i£.6a4. ....".......................................... 122 Babdiwniaetb::— Priodas y Parch. John Evans (Eglwysbach)........................ 123 Cydymdeimîad â Ehieni mewn trallod.....;......................123 Englÿnion Coffaam Mr. Owen. Jones, Llanddeinîolen..............123 Peniilion ar farwolaeth Mr. Lewis Arter, Borth, ger Aberystwyth ., 124 Hanesioît:— Dinbyeh..................................................___.. 124 Llanbedr—-Liverpool—Mostyn .................................. 12ö Salem..............___........................................ 126 Cofnodion Amrywiaethol........................................ 127 Ganed—Priodwyd—Bu Farw..................................... 127 Y G-ENADAETH:— Germany—Iudia................................................ 139 ■tm. íläHÍ