Ŵis Cbwecîieiiiiog. I'w talu wrth ei dderbyn. TE EURGRAWN WESLEYAIDD AM CHWEFEOE, 1873. YN ADDURNEDiG A DARLUN ö'll PARCH. JOHN FARRAR. CYNWYSIAD. TUDAL. Cofiant y diweddar Mr. Jones, Bryntirion, Llanfaár-caereinio n .... 46 Athroniaeth Cyfrifoldeb, gan y Pareh. Owen Owen ................ 49 öwaith ein Hiachawdwriaeth, &c. Gan y Parch. T. Jones, D.D----- 56 Pa Berthynasau a dorir gan Angeu P............................... 63 Y^Dwyfol a'r Dynol yn Iachawdwriaeth bersonol dyn.............. 68 Pryddloniaid Ebenezer, Caernarfon................................. 70 Hýnodion Alesander Crnden....................................... 72 Nitr............................................................ 73 Llinyn o Berlau.................................................. 74 " Llyfr Tonau y Wesleyaid Cymreig.".............................. 74 Byr Gofiant am Mrs. Gwen Jones.................................. 77 ;BjLKDDOITIAJEtTH :— Englynion ar farwolaeth Edward Williams......................... 79 Englyn i'r Alarch—I'r Gogyddes, &c............................... 79 Peb»biaeth :— Hebron, ac. h........................................,,............ 80 Hajíesion :—• Aberhonddu..................................................... 81 Abercegir......................................................... 81 CefnMawr....................................................... 81 Cross Inn........................................................ 81 Cydweli.......................................................... 82 Pennal............................................................ 82 Priodwyd—Bu Farw.............................................. 84 Y Geiíadaeth Wesletaidd :— India............................................................. 85 BANGOE: GFHOEDDEDIG YN Y LLYFRFA WESLEYAIDD, 31, Yietoria Plaee, Bangor, ÀC I'W GÀBt ÖÀH WBUíIDOÖIOtf T WESLEYAID. Februory, 1873. liili