Rhîf 11J Ist^ Jfl t-^-c Ctf. 64 Pris Chweeheiniog. I'w talu wrth ei dderbya. YR EURGRAWN WESLEYAIDD AM TACHWEDD, 1872. YN ADDURNEDIG A DAELUN O'll PARCH. JAMES CLAPHAM. CYNWYSIAD. TüDâL. Cofíant Mr. William Morris, Trewern, Llanrhaiadr-yn-Mochnant.. 441 Dirgelwch Ffyrdd Duw........................................ 453 Y Gynauaf.................................................... 456 Llyẁodraeth Rhagluniaeth dros nwydau a thymerau dynion...... 460 Liveeíool :—Trem ar ddechreuad a chynydd yr achos yn y lle .. 464 Nodiadatt ar Lyfbau.......................................... 465 Gwybodaeth o wrandawiad ein gweddiau....................... 468 Maewolaethau :— Byr Gofiant am Mrs. Mary Hughes, Tỳ Croes Mawr, Cylchdaith * Pwllheli.........................................:.,,.,... 4G9 Byr Gofiant am Owen Jones, Seion, Llanddeiniolen, Cylchdaith Caernarfon.............................................= 469 Pbbosiaeth: "Paran." u. Sau. Hymn 572. James Evans, Coedllai 472 Baeddoìíiaeth :— Paid Grwgnaeh—Mae arnaf eisieu'r Iesu ....................... 473- Englynion er cof am Elizabeth Davies.......................... 473 Hanesioìî :— Cyfarfod Cyllidol Talaeth Gogledd Cymru...................... 474 Peniel...,.................................................... 477 Penmaenmawr— Rhyl—Soar.................................. 478 Cofnodion Amrywiaethol...................................... 479 Ganed—Priodẅyd—Bu Farw.................................. 480 Y Genadaeth :— Yspaen ac Itali................................................ 481 China........................................................ 482 BANGOE: CYH0ÜDDEDI6 YN Y LLYFEFA WESLEYAIDD, 31, Victoria Place, Bangor, A.0 I'W GABI» ÖAK WBINIDO&IOH T WESLEYAII). November, 1872.