Skip to main content

EJ HMIM \Czf. 64. Pris Chwecheiniog. I'w talu wrth ei dderbyn. YIí EURGRAWN WESLEYAIDD AM AWST, 1872. CYNWYSIAD. TfDAL. Cofianí Mr. Wiìliam Morris, Trewern, Llanrhaiadr-yn-Mochnant. Gan y Pareh, Samuel Davies.................................. 309 Tragwyddol Fabolaeth y Gwaredwr. Gan y Parch. T. J. Hurnphreys 315 Sylwadau ar Efeugyl Ioan. Gan y Parch. W. II. Evans............ 322 Díwrnod yn Ystumtuen.......................................... 328 Diogelwch Oredinwyr....................................-----.... 331 Bywyd a marwolaeth Davìd Hume................................ 332 Beth pe byddai ?....___.,.-----................................... 333 Wesley a Whitfield.............................................. 333 Johu Eätto, D.D................................................. 334 Liveepool •—Tre.m ar ddechreuad yr achos yn y lle.-----........... 338 Baeddoniaeth :— Edrych i'r Dyfodol.............___.............................. 343 Hanesion:— Cyfarfod Talaethol y Gogledd.................................... 344 Cyfarfod Talaethol y Deau ...........___.___................... 347 Cofnodiou Anirywiaethol...................................... • ■ 351 Ganed—Priodwvd—Bu Farw .................................... 352 YN ADDURNEDIG A DARLUN O'lt PARCH. JOHN LYTH, D.D. I PJL BANGOE: ^ CYHOEDDEDIG YN Y LLYFEFA WESLEYAIDD, 31. Yictoria Plaee, Bangor, AC I'W GAEL GAN WEINEDOGION Y WE3LEYAIJD, , to^ Auausl, 1872. lBtarammi™=irarararaiÄ|-:l