Ehif Crr 64. Pris Chwecheíiüog. Tw taln wrth ei dderbyn» YR EURGRAWN WESLEYAIDD AM GORPHEFHAF, 1872. YN ADDÜRNEDIG A DARLUN ö'R PARCH. JAMES BICEFORD, CYNWYSIAD. Cofìant Mr. Wiìîiam Morris, Trewern, Llanrhaiadr~yn-Mochnant Gan y Parch. Sanrael Davies,..................,..,,.....,.... Tragwrddol Faboìaeth y Gwaredwr. Gan y Parch. T. J. Humpbreys Sylwadau ar Efengyi Ioan. Gan y Parch. W. H. Erans............ Phylip a'r Eunuch. Gau y Parch. H. Wilcox...................... LiỲeepool •—Trem ar ddeehreuad yr achos yu y lle................ Dyn yn y Nef. Sylwadau Tẅrfynoì.............................. " Y dynol a'r dwyfol yn iachawdwriaeth hersonol dyn."............ MABWOLABTHATjF i Byr Gofiant am Mrs. C. Humphreys, priod y Parch. T. J. Humphreys, Gweinidog Wesleyaidd Bìaenau Fíestiniog.................... Pesobiaeth : —Well Street, M. C. Gan Levi Jones, Llundaín ...... Bäbddoniaeth :— Er serchog goffadwriaeth am Darid, mab hynaf Mr. Evanss H.M's Customs, Conway..............................;•............« ' *' Dedwydd yw rhoddi "..............,,..,.,.,.,...,.«.,......«». Cyfnewidiol yw y Byd.....................,....»,................ Hanesion:— Brynmawr—Llwyn-yr-onen...........................«.........• Liverpool—Manchester..................,,..,,........,»......,.. Cofnodion Amrywiaethol........................................ Gaued—Priodwyd—Bu Farw .....u». -............................ Y Gbnadaeth Wesletaidd:— tEUDAt.. 265 269 275 282 286 291. 297 297 299 100 301 301 301 302 302 303 China .......':........., Yr ludía Ddwyreiniol 305 307 BAÎTGOE: Cl'HOEDDEDIG YN Y LLYFRFA WESLEYAIDD, l-:• '• 31, Fictoria Place, Sangor, AC I'W OAEL OAN WEINEDO&ION T WESLEYAID. July, 1872.