Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Pris Chweclieiniog. Tw talu wrth ei dderbyn. YE EURGRAWN WESLEYAIDD AM CHWEFEOE, 1872. YN ADDURNEDIG A DARLUN 0*11 PARCH. HENRY H. GAUD. CYNWYSIAD. TTIDAL. Oofiant Mr. John Jones, Tan'rallt Isaf, Eglwysfaeh. Gan y Parch. Evan Evans (a).............................................. 45 Acwila a Priscila................................................ 60 Sylwadau ar Efengyl Ioan. Gan y Parch. W. H, Evans............ 54 Rhwymedigaeth Aelodau Eglwysig yn eu perthynas ä'r Ysgol Sabbothol 60 Llanddona :—Treni ar ddechreuad yr achoS yn y lle................ 64 Y Drcm ar=A.bercegir............................................ 66 Marwolaeth ddifrifol Boneddiges ddigrefydd........................ 66 Trugaredd Duw.................................................. 70 Dyn vn y Nef.................................................... 71 Dyledswyddau Gwraig............................................ 72 Cyf amod Halen.................................................. 74 EbifSaith........................................................ 74 Mabwolaethau :— Byr Gofiant am Mr. Lewis Evans, Penyeoed, Mynydd Bach.......... 75 Byr Gofiant am Mary Lewis, Ty-Ddewi............................ 75 Llith yr Heîí Wíliedydd.—Costau Yfed Prydain Fawr............ 77 Peeoeiaeth :—" Blackwell." M. S. Gan Corfanydd .............. 79 Babddoìtcaeth :— Teimladmamar oleollíeibaban.................................. 80 Dyrchafiad....................................................... 80 Hanesiobt:— Ymadawiad y Parch. Humphrey Humphreys o St. Louis, Mo........ 80 Abercegir—(Jorris—Dinbych...................................... 81 Liverpool—Treffynon............................................. 82 Cofnodion Amrywiaetholj........................................... 82 Ganed—BuParw................................................ 84 Y Genadaeth Wesleyaidd:— Mynag Cenadol y Dalaeth Ogleddol am 1870—1871.................. 85 BANGOE: CYHOEDDËDIG YN Y LLTFBFA WESLEYAIDD, 31, Yictoria Fhm, Bmtgor, Aö I'W GAEI. ÔAN WBmrJDOÔIO» X WESIiBYAID. February, 1873. iii!!ì8ii*.üiuìM«ìj m 'ẃmë,BimmiL ^t^mÊÊmmmmmâ tmmmm ■."» i «m ■■—>m» >■»■ ra