Bhif. 7.] Ctf. 63. Pris Chwecheiniog- Tw talu wrth ei dderbyn. EURGRAWN WESLEYAIDD AM GOBPHENHAF, 1871. YN ADDURNEDIG A DAELUN O'R PARCH. FREDERICE J. JOBSON, D.D. CYNWYSIAD- TUDAI.. Cofiant Mr. Edmnnd Evans. Gan y Golygydd...............,........ 265 Marwolaeth y Parch. Ebenezer Morgan .............................. 270 Cyflwr dyn wrth n.itur, &c. Gan y Parch. Charles Nuttall............ 272 " Edifeirwch Duw." Gan y Parch. Hugh Hughes.................... 277 Goruchwyliaeth Dyn. Gan y Parch. John Hugh Evans .............. 283 Anwybodaeth Dyn.................................................. 286 Llangoed:—Trem ar ddechreuad yr achos yn y lle .................... 291 Y Parch. Owen Thomas a phregethwyr cyntaf y Wesîeyaid. Rhif VL. 293 Nodiadau ar Lyfrau................................................ 206 Barddoîtiaeth :— Y Parch. Ebenezer Morgan........................................ 297 Llinellau coffadwriaethol am Mr. John Price, Penmachno............ 298 Hanesion:—_ Cyfarfod Talaethol y Deau, 1871....................*.............. 29S Cyfarfod Talaethol Gogledd Cymru, eto............................. 302 Conwy—Cyfarfod Blynyddol y Feibl Gy&deithas.................... 305 Penmachno—Llanasa.............................................. 306 Cofnodion Amrywiaethol............................................ 307 Ganed—Priodwyd—Bu Farw........................................ 308 ■ C - BANGOR; s CVHOh;Ul)El)lG YN Y LLYFRFA WESLETAIDD, 31, Yictoria Plaee, Bangor, "JtC I'W GAEL ÖAN WEIlíIDOGUON T WESI.ETAID. ',. , July, 1871.