llhif. 10.] fCYE. 62 Pris Chwecheiniog. I'w talu wrth ei dderbyn. fl\ YR EURGRAWN WESLEYAIDD, AM HYDREF, 1870. YN ADDTTBtfEDIC: A DARLUN O'R PARCH. WILLIAM L. BINES. CYNWYSIAD - TTjDAL. Cofiant Mr. Edmund Evan3. Gan y Golygydd ............................ 397 Rhinwedd y Cristion a'i Wobr. Gan y ddiweddar Barch. W.Owen......... 401 Sylwadauar Efengylloan. Gan y Parch. W. H. Evans.................... 406 Dr. Alford a'r Testament Newydd Seisnig............................. 408 Yr Ysgol Sabbothol a Christionogaeth. Gan y Parch. J H. Evans ...í..... 410 Anerchion o'r Gadair Ddwyfraich. üan Henadur Gwladaidd........... 417 Llangurig :—Trem ar ddec'hreuad a sefyllfa bresenol yr achos yn y lle ...... 418 Dosbarth yr Athrawon :—.................................................•.......... 421 Llith yr Hen Wyliedyd >:— YRhyfel......................................................................... 423 NoDIADAü AR LYFRAU : .................................................... *25 Marwolaethau :— Byr Gofìant am Mrs. Eleanor Owen, North Terrace, Pwllheli .............. 427 Byr Gofiant am Ann Lloyd, Llety'r Eos, Bodffari, Cylchdaith Dinbych...... 428 Byr Ooflant am Miss Òwen, nierch Mr. a Mrs. «jeorare Owen, Beehive, Tŷ-Dáewi............................................"..................... 428 Barddoniaeth :— Linellau er parchus goffa am Mr. William Kenrick, Glanywern Farm, Llandyrnog, Cylchdaith Dinbych.......................................... 430 Y bwthyn lle'm ganwyd—Penillion Coffadwriaethol am Elizabeth Hil- ditch, Llandymog................................................................. 431 YrEnllibiwr..................................................................................... 431 Hhyfeddodau Duw ............................................................................ 432 Englynion ar Gapel newydd y Wesleyaid yn Rhuthyn .................... ..... 432 Y Cynauaf.....................................................=,................. 432 Aberta Calfaria............................................... . ,............................. 433 Hanesion: — Mynyddbach—Llanbedr Pontstephan—lloreb, Blaenypant................... 433 Cofnodion Amrywtaethol: — ........................................«... 434 BuFarw.......................................................................................... 436 Y Genadaeth Wesleyaidd :— Y Cenadaethau Polynesiaidd............................................................. 437 BANGOR; CYHOEDDEDIG AC AR WERTH GAN WILLIAM DAVIES. AR WF.RTH HEPYD QAK YB HOLX WEINE0O&ION WESLEYAIDD CYMBEIG.