1 0$: I i Pris Chwecheiniog. I'w talu wrth ei dderbyn. YR EURGRAWN WESLEYAIDD, AM MEHEFIN, 1870. YX ADDUBîíEDia A DARLUN O'R PARCH. SAMUEL ROMILLY HALL. CYNWYSIAD CofiantMr. Edmund Evans............................................................... Sancteiddrwydd Duw yn safon sancteiddrwydd dyn. Gan y Parch. T. J. Humphreys.................................................................. Gwersi addysgiadol oddiwrth hanes Naaman. Gan y Parch. T. Jones, D.D. Cymdeithasy Saint a Cblass y V\ esleyaid................................................ Anerchion o'r Gadair Ddwyfraich. Gan Henadur Gvladaidd............... Coleg Richmond.................................................................................... Aberdaron :—Trem ar ddechreuad yr achos yn y lle................................. Caniadaeth y Cysegr—Temtiad Iesu Grist—" Y cabledd yiierbyn yr Ysbryd Glân" ................................................................ D0SBARTH YB. ATHRAWOÎS : —............................................................... Byr Gofiant am Mr. Wiüiam Foulk.es Edward3, Lirerpool........................ '* " am Mrs. Margaret Roberts, Tŷ-newydd, Moelfre, Abeigele ...... Marwolaf.th Ddiweìuau :—................................................................... Peroriaeth :—-Dysgwyliad. M. 8, 7, a4 ................................... Bàrddoniaeth :— Cyffes y Pererin—" Daeth Gwanwyn "—Glỳn cysgod Angeu ................ Hanbsion :— Cylchdaith Tyddewi—Corris—Hanley—Llanasa—Treffynon................. Cofnodion Amrywiaethol:— ............................................... Ganed—Priodwyd—Bu Farw ............................................... YGenadaeth Wesleyaidd :— Cyfarfod Blyuyddol y Gymdeithas ......................................................, Y Feibl Gymdeithas Frytanaidd a Thramor............................................... TTJDAL. 221 225 231 236 242 244 246 249 S50 251 253 251 255 256 257 258 260 261 263 BANGOR; CYHOEDDEDIG AC AR WERTH GAN WILLIAM D.WIE3. AR WERTH HF.FYD GAN YB HOLX WEINIDOÖION WESLEYAIDD CYMREIG. June, 1870.