Prîs Chwecheiniog. I'w talu wrth ei dderbyn. /*K YR EURGRAWN WESLEYIÎDD, AM MAI, 1870. TK ADDTJBNEDIO A DARLUN O'R PARCH. JOHN GOSTICR. CYNWYSIAD Cofiant Mr. Edmund Evans Gogoniant Eglwys Dduw. Pregeth gan y diweddar Barch. Robert Williams, Bodffari Jerusalem, yn nghyda rhai o'r manau cyfagos. Gan Mr. VV. Evans Gwersi addysgifftol oddiwrth Hanes Naaman. Gaa y Parch. T. Jones, D.D. Llythyrau ar " Ecce Honio." Gan Bregethwr Anerchion o'r Gadair Ddwyfraich. Gan Henadur Gwladaidd Ffugenwau ysgrifenwyr Seisnig Wellington a John Wesley Seion, Llanddeiniolen:—Trem ar ddechreuad yr achos yn y lle... Congl y Pregethwr :— Lienyddiaeth y Pulpud dosbarth yr athraw0n :— Llith yr Hen Wyltedydd : — Addysg, unwaith eto Byr Gofiant am Mrs. Margaret Jones, Dolwen, ger Llanidloes ... Marwolaethau üiweddar :— Peroriaeth :—Gobaith Barddoniaeth :— " Heb le i roi'i ben i lawr " Hanesion :— Bethesda, Cylchdaith Wyddgrug—Manchester—Sirhowy Cofnodion Aiirywiaethol :— Ganed—Priodwyd—Bu Farw Y Genadaeth Wesleyaidd :— Hayti ... „. India ^o 1 TTJDAL. 177 nm 181 185 sgi 186 ^y âj 189 ^ wá 193- 3f 1 195 196 §Ev íi'! 197 /rm ''l! 202 (VSf 1' 204 ^có ÌIS i 307 Hl 209 ?V\° 1H 211 2Ì2 213 j§|| 213 11 214 216 217 ^^ í 1 219