Ehif. WS5 Pris Chwecheiniog- Tw talu wrth ei dderbyn. fCrr. 62. YR EURGRAWN WESLEY AM EBRILL, 1870. YN ADDUENEDia A DARLUN O'R PARCH. THOMAS WITHINGTON. CYNWYSIAD Cofiant Mr. Edmund Evans Gwlad Canaan. Gan y l'srch. H. Wilcox .. Gweisi addysgiadol oddiwrth banes Naaman. Gan y Parch. T. Jones, d.d. Anerchion o'r Gadair Ddwyfraich. Gan Henadur Gwladaidd Einioes Dyn Cymeriad'ac Ymddygiad Balaam " Duw a ddaeth allan o Teman," &c. Y Gynadledd yn Hull Llanblidan :—Trem ar ddechreuad yr aclios yn y Ue, a'i sefyllû bresenol... Congl Y Pregethwr :— Gofyniadau i Weinidogion Ieuainc. Gan Isaac Watts, d.d..,: Dosbaiìth vk Athbawon : .. ... ... ... " Gweinidog Crist" Byr Gofiantam John Lloyd, Gwernymynydd, Cylehduith Wyddgrug' Llith tr Hen Wyliedydd :— Heddwch a Rbyfel Hanesion:— Aberystwyth—Agoriad Capel Newydd Cofnodion Amrywiahthol : .... Bu Farw ... Y Genadaeth Wesleyaidd : — Moroto 166 167 169 BANGOR; CYHOEDDEDIG AC A R WERTH G \N WILLI \.M DAVIES. AR WERTH H>:FYD GAN YB HOLL WEINIDOÖION WKSLEYAIDD CYJÍEEIG. April, 1870.