Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

ÎR EÜEGRAWN WESLEYAIDD. AWST, 1869 COPIANT MR. EDWARD HOBERTS, LLAtfDWROG. Càwsom olwg frysiog a liynod o annghyflawn ar helyntion personol a nod- weddion cymeriad ein hen gyfaill yn y rhifyn o'r blaen. Prysurwn yn awr " i edrych arno fel dyn cyhoeddus, ac felly yn y blaen." "Feldyncy- hoeddus " mewn cylch bychan, cyfyng, a neiilduedig, Uanwodd Edward Ro- berts ddwy swydd bwysig iawn yn y gangen Wesleyaidd o eglwys Crist, a hyny am lawer o flynyddoedd, sef swydd llaenor rhestr, a swydd pregethwr lleol. Fel Blaexoh dywed Mr. John Williams amdano yn y wedd a gan- lyn :—"Yno," sef yn eglwys Wesleyaidd Llandwrog, " gosodwyd ein di- weddar gyfaill i ofalu am y praidd bychan fel blaenor, a pharhaodd yn unig- ol bron ar hyd ei oes i ymgymeryd â'r gofal pwysig hwnw. Teimlai lawen- ydd tad wrth weled ei dŷ ysbrydol yn cynyddu, yn gystal a mawr ofal calon uwch eu penau yn ystod ei dymor maith. Gwelodd yr eglwys yn cynyddu mewn rhifedi o'r ddau neu dri a gaed gyntaf i gynal cyfarfod gweddio—a Mrs. Edwards, Tý-hen, parçh i'w henw, yn un o'r ychydig hyny, hyd nea o'r diwedd ei chanfod yn eglwys wledig luosog a chref, a doniau yr Ysbryd yn cael eu hadnabod o'i mewn i fesur helaeth iawn. Bu ein cyfaill [fel y gwelsom] o ran ei amgylchi'adau yn symudol o dro i dro i wahanol fanau yn yr ardal, a digon tebyg nad oedd heulwen bob amser ar ei lwybr bydol; ond byddai ef trwy y cwbl yn rheolaidd gyda'i bobl yn eu cynulliadau wythnos- ol; ac os gwelai rai yno wedi bod yn absenol amrj'w droiau heb lawer o achos, yn lle gwrando árnynt yn adrodd eu profiad, fel y galwent ef, tueddai i fyned heibio y cyfryw yn ddystaw fel cerydd ; neu os caniataai iddynt ym- adroddi, a chlywed ganddynt ryw ardystiad gloew iawn, dywedai yn blaen nad ydoedd yn eu coelio, onidê y buasent yn gwerthfawrogi y gyfeiilach grefyddol yn fwy, heb esgeuluso eu cydgynulliad eu hunain fel yr arferent wneyd. Ac yn rhywfodd goddefid i'r hen dad yr hyfdra a'r gonestrwydd hwnw fel cerydd y gwirionedd ei hun." Mae yn ddiamheuol genym foä y dystiolaeth hon yn wir; canys meddianai E. E. ddau gymhwysder mawr; 'ie, meddianai dri chymhwysder i'r swydd a'r gwaith o flaenori rhestr. Yn un peth yr oedd wedi adnabod ynddo ei hun yn brofiadol a diamheuol y cyfnew- idiad achubol hwnw a weithredir mewn pechadur edifeiriol gan Ysbryd Duw trwy ffydd yn marwolaeth Crist. Yr oedd yn glir a sicr yn y pwnc mawr yma; ac felly yn alluog i gyfarwyddo ereill pan mewn cyfyngder enaid y ceisient iachawdwriaeth. Peth aratt, yr oedd ei ymarweddiad allanol yn lân a diargyhoedd. "Pa bethau bynag sydd wir, gonest, cyfìawn, pur, hawddgar, a chanmoladwy," pob " rhinwedd," a phob " clod," meddyliai am y pethau hyny ; a'r pethau hyny hyd eithaf ei allu a wnai efe hefyd. Ac nid oes dim mwy pwysig i flaenor rhestr na gaUu troi at ei blant yn yr efengyl, gan ddywedyd wrthynt, " Dylynwch fi, fel yr wyffìyndylyn Crist." A pheth arall drachefn. yr oedd ganddo ffordd darawgar, finiog, ac 2 d Cyp. 69.