Bhif. 11.] [Cyf. 59. ^ì ./> Piís Chwecheiniog. I'w talu wrth ei dderbyn. ^S\ \ẅ. YR lURGiAWN WESLEYÄI AM TACHWEDD, 1867. M / \2>* TN ADDTJTìNEDIG A DARLUN O'R PARCH. PETER TURNER Y CYNWYSIAD TVD.U. Mr. Bryan a'i Amserau...... ... ... ... ... 441 Athraẁiaeth yr lawn ... ... ... ... ... 449 Hanes Foreuol rr Isri: , ìiaid ... ... ... ... ... 452 *Y Diluw ... ... ... ... ... ... 457 Ellen Williams a'r Dy !)u ... ... ... .,, ... 460 Dr. Johnson a Dr. Do i ... ... ... ... ... 4t>3 Mwnglawdd :—Trem ..r ddechrcuaâ a sefyllfa bresenol yr aehos yn y lle ... 4íj4 Nodiadau ar Lyf'rau ... ... ... * ... ... 468 Marwolaethau :— Byr, Gofiant am Miss Jano Jones ... ... ... ... 470 Eauddoniaeth :— -------- Carol Nadolig ... **... ... ... ... :.. 472 CoFNODIOS Aìieywiaethol : 481 Hanesion : — Cyfarfod Cyìlidol Talaeth Cotrledd Cyairu ... ... ... 483 Abertawe—Ystalyfera—Pontardulas... ... ... ... 484 Bagillt— Cefn-mawr— Hanley ... ... ... ... ... 486 Hanley—.Yii)lwall—Tre'rddol ... ... ... ... 487 Ganed—Prîodwyd—13u Farw ... ... ... ... ... ^4SS Y Gf.nadakth Wesleyaidd : — Ceylon ... ... ... ... ... ... 4S0 Dehendir Affrica ... ... ... ... . ... ... 491 BANGííR »CV.JI0iKW)EDIG..a£ AR Wmn GAXv WILLIAM BAVIES. ■;- * ■*■ rẁŵ.1 r ■• * -^r • ar wr.nTii uffyd pj G.ATs TR HOIX. WEIMDOGIO'N' WESÍ.EYAIIMÖ ÇYMEEIO. && 2?ovember, 1S67. ÜSfi ydL