?i^ *v Pria Ghweeheíniog. í'ẁ talu wrtìi éi ááèrbya. '/ CJ, Bsif. 6.] [Ctt. 58. EURGMW WESLEYAIDD, AJflE MEHEFIN, 18 66;. YN ADDURNEDIG A DARLUN O'R PARCH. WILLIAM aüGDEÌÍ. ■.rajf; \ Y CYNWYSIAD. Sywgraffiad Mrs. Hughes...............................................................................,. t2U " "rychiad Pedwarplyg ar Sacramentäu yr Egtwys GristionogoL Gan y Parch. Ẃ. Powell...................................................................................................... 224 |Llywodraeth Duw dros y Greadigaeth. Pregeth, Gan y Parch. Griffith Jones ...... 227 Pwys a'r Dymunoldeb o Undeb a Brawdgarwch yn mhlith gwahanol Enwadau & Crefyddol................................................................................................... 235 Mýfyrdodau W. O. Thomas, Proffwyd y Tywydd................................................ 2« ICefn Maẃr:—Trem ar ddeohreuad a sefyllfa yr achos yn ý lle............................. 243 [Arglwydd Nelson a Lady Hamilton..............:.........,.......».................................... 245 [Benyw ynyr India......................................................................................... 247 LnWOLAÍTHltr— : í Coffadwriaeth'am Miss Sayah Jane, Merch Mr. aMrs. ẀilliamB, Shoe-Warehouse, Treffynoa.................................................................................................. 248 ^ATIDDONIAETH .— Canar"Abe)ŵiadIsaac"—Cyẅ'yddi'rDydd..................:........'........,...,.......,....... 251 PODIADAU GWTLISDTDD :~ .. . . Y Reform Bill—T Dreth Eglẅys—T Genadaeüi Weshiyaiàa—oe ychỳdig o Lyfraa 252. ÍFHODÎOH AJÍBYWIAIÎTHOI, :............................................................................. 256 Ian«siok : Treffynon-...............................................•......■..................■'-............•.....•..... " *W Brynmawr—Birkenhead—Caerdydd—-GalWmelyd -........v................................. 258 Ganed—Priodwyd—Bu Farw............«..»..................................................... 25» Y Genadaeth WbslsTaidö :— - India—Arglwyddiaeth Ma'dras .............~„....................................................... 281 Deheudir Affrica ,.„........,......>.-........f.;......,„•■■.......<t....-.....î......i......,...;...-..,;...... 262 Dwyreinharth Aŵica—India Ddwyreiniol.................................................... 263 BANGOR: CTHOEDDEDIG AO AR WËRTH GAN B0BERT JONE8. A* WWITK EXFTD . , , . »AK T* HOÜ WBmiBOaiOJT TfS8IKT*IDI> OTMSMI&. Sum, 1866;