Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR EÜRGRAWN WESLEYMDD. MAI. ! 866. YCHYDIG NODIADATT COFFAOL AM MK. DAVID JONES, "Tea Company," Ba^goe. Fel mae'r dwfr yu cyfranogi o natur y tir y llifa drwyddo, felly mae dinas- oedd a gwledydd yn gyffredin yn dibynu am eu cymeriad àr dduli a gweith- redoedd eu trigolion. Mae rhai pobl, trwy eu hymddygiadau anfad, wedi troi anedd deg yn dir tywyllwch, a dinas heddwch yn. faes y gwaed, gan sicrhau gwarthnod annileadwy ar eu cenedl a'u gwlad. Ceir ereill, er eu geni mewn mangre anghysbell a pbentref dinod, yn tyfu fyny yn addurn cymdeithas, gan wasgar perarogl iachusol trwy awyr fôesol y byd, ac argratìu anrhydedd o fythol barhâd ar wlad eu genedigaefh. Yn ngoleuni rhinwedd a chrefydd, ui gawn wrthddrych hyn o gofìant yn cyfateb yn dda i'r dysgrifiad yna. Ganwyd Mr. Davìd Jones yç Llanfihang- el-y-renant, yn Swydd Feirion. Ei rieni oeddent Edward a Susannah Jones, y rhai a ddalient fasnachdy bychan yn y Llan. Yr oedd Mr. Jones yn Annibynwr lled gynhes, a Mrs. Joiies yn Wesleyad o'r 'íawn ryw. Nid/_- anfynych y ceir gwahanol olygtádau crefyddoi mewn teulu yn acblysuro** * annghydgordiad a sarugrwydd, yn.éeillduol feîly pan mae y rhie.ni yn dỳo drps,' eu hopiniynau gwahanol, ac yu dwyn mwy'o sêl dros eu Shibboiptb enwadol :ia thros enw Crist. Mae ysbryd pláid yn yr eglwy's wedi achosi cynhefiau ac ymrysonau a yrodd "droell naturiaeth yn frlam'î jawer gwaith cyu hyn ar aelwyd y teulu, ac a ddynododd y rhai a'i coleddai yq nes perthynasáu i . " Gyhuddwr y brodyr," na Thywysog y ^ŵgnlfedd. Mae'n wir 'foá rhai yn ymgysylltu â'r naill yn fwy ua'r Jlaìl 0 IwẀáu Israel, oddiar laxvn berswadiad fod y ffurf lywodraeth egíwysig yt. mhlith y cyfrywyn rWy eydweddo^tif^Mr Duw, ac ereill am ei bod yn fwy cydnaws â'n chwaeth bersonol %\vy eu hunain; tra y ceir arwyddion diymwad, fod dosbarth pur Huosog yn dewis fteoedd eu preswylfod yn mynydd Seion, trwy fód dan argraff dygiad i fyny, neu ryw gysyHtiadau ereill, liai eu pwys. OnçLni chafodd rhagfarn na dygasedd le i^ roddi troed i lawr yn y teuìu yma, er meddu cyfleustra i hyny. Arferai y tad' j addoli yn nghapel yr Annibynwyr oedt gerllaw, a'r fam yrt addoldy y Wesley-^I-"*' aidynÀbergynolwyn, yr hwn oedd ddẁy ŵlîdir a haner.o bellder oLauímäng- el; ond cyrchai hi yno ar dywydd blìo lawer tro, a dau ueu dri o'r pl^nt i\v çhanlyn. Ystyrid yn enèdigaeth-fraint yn y teulu yma i'r plant gael èddoli gyda'r naill neu y llall o'u rhiaint, ac yn y defnyddiad o'u rhyddid, aethant bob un, fel y daethant alluog i'r daith, i ganlyn eu mam, er meithed y ffordd»; Cynghor a siampl mam yw tylathau cadarnaf teml rhinwedd yn y byd : ceîr ü# engraifft o hyny yn méithriniad chwaeth, a ffurfiad cymeriad boreuol ẃplanttlj ÿn y teulu hwn. fiu i Mr. a Mrs. Jones saith o blant, ond nfd aes ohonyntjjl yn awr yn fÿw-ond Mr. Edward Jones, yr hwn, fel Jacob, a '< açùí^ydei^ ímnan :" y chwech ereill fuont feirw wedi tyfu fyny, ac yn àéẀdaa ffyddl %obeithiol gydá'r Wesleyaid. . Bu farw Mr. David, Jones, gu rtbddn ' •*J - . ■' ' - * ■' Ŵrp"