Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

i/-\ Yfì EUMRAWN WESLEYAIDD. EBRILL. I S6S. GOFION All JOHN EVANS, ÌÍAB EICEAKD AC ELIZABETH EVANS, GAYLOE, STREET, MANCEESTER. GAN El DAD. "Ei haul a fachludoüd tra yr oedd hi yn ddydd." Gyda chalon drom, yr ydwyf yn ysgrifenu hanes bywyd a marwolaeth fy unig a'm hanwyl fab. Byddwn ar amserau yn cael fy llwyr orehfygu gan deimladau hiraethus, nes rhoddi y gorchwyl i fyny o gwbl: bryd arall, yu meddwl mai fy nyledswydd arbenig ocdd gwneyd hyny, er anogaetli i ddarllenwyr ieuainc geisio crcfydd yn moreu eu hoes. ÍTis gall duwioldeb lai nag ymddangos yn brydferth yn mhawb, o bob oed a gradd, ond ymddeng- ys felly ynneiDduol mewn pobl ieuainc. Yr oedd i'w gweled yn hynod í'elly yn mywyd fy anwyl John. Nid wyf yn amcanu ysgrifenu yr oll a allesid amdano, ond yr hyn hyderwyf a lesâ y darllenwyr. Ganwyd efyn Wrexham, Ionawr 17, 1848. Gellir dyweyd amdano ei fod yn ddeiliad ar- graffiadau crefyddolpan yn hynod o'r ieuanc. Mor fuan ag y daeth i wybod gwahaniaeth rhwng da a drwg, yr oedd yn wyliadwTús iawn bob amser rhag gwneyd dim o'i le. Yr oedd beunydd yn.arswydo pechu mewn un- rhyw fodd, am y gwyddai fod hyny yn adgas gan Dduw. Yr oedd yn nod- edig yn ei ddysgeidiaeth : cyn bod yn bump mlwydd oed, ,yr oedd ganddo luaws o adnodau a phenillion, yn nghyda gweddi yr Arglwydd, wedi eu trysori yn ei gof; a phan aeth i'r ysgol ddyddiol, dysgodd siliebu mewn byr amser. Daeth yn ddarllenwr rhwydd yn fuan, ac yn alluog i ysgrifenu yn hj-nod o dda. Éyddai pob gair a ysgrifenai wedi ei sillebu yn gywir, a phob braw- ddeg wedi ei ffurfìo yn ramadegol. Yr oedd yn deaìl egwyudorion rhifydd- laeth yn gampus, fel, pan yn ddeg oed, yr oedd yny dosbarth uchaf o'rrhestr cyntaf yn y Diocesan school, Caerlleon. Iiu rai misoedd ar ol hyny, er mwyn cael manteision chwanegol, mewn ysgol ddyddiol yn Liverpool, ac yn y cyfnod hwnw yr oedd y diweddar Barch. Bowland Hughes yn gweinidog- aethu y fiwyddyn gyntaf o'r cyfnod olaf iddo fod yn y dref uchod. Gv yr Hawer o'r darllenwyr y byddai Mr. Hughes yu hoff iawn o blant, ac yr ocdd • fy anwyl fachgen yn un o'r llawer a ga'dd o'i gynghorion gwerthfawr ef, yr ^yn oedd iddo, pan yn Liverpool, " fel afalau aur mewn cerfwaith ariau." Mynychai gapel Zion, ac yr oedd yn hoff iawn o'r Ysgol Sabbotbol yiry ììe; ac yn y cyfnod hwn derbyniodd Feibl bychan, yn anrheg am drysori rhanuu o r gair dwyfol yn ei gof, yn cynwys, yn bennodau a salmau, dros bum eaní o adnodau, a'r ysgrif ganlynol ar ei glawr, " Presented to John Ewris, hy Zioa Cltapel Snnday School, iUh July, 1858;" a mynych y byddai yn son gyda rhyw orhoffder am y cyfnod hwn o'i fywyd, ac edrychai ar y Beibl bach iH blaen-ffrwyth ei lafur mewn pethau creíyddol. Yn Medi, 1858, symudodd gyda'i áeni i Manchester ; ae wedi dyfod i'r ddinas hon, gwelwyd John yn t Ci'F. 58, '-"■-, "