Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

fí Pris Chwecheiniog. I'w taìu wrth ei ddérbÿû. Rhlf. 9.] ffiî'; EUB#|OT WESLEYAIDD, MEÍ)I, 1865- YJí,A.DDyÌlNEp^a?4t!bARLUN 0*R PARCH. JOHN H. JAMES; Y CYNWYSIAD. :»«,' Íì3 V. / . -± .-...- Cofiant y Parch. David Williams. Gan y Parch. John Bartley ........................ 353 Trefn Adferiad Pechadur. Gan y Parch. Robert Jones (d) ._........................... 361 Cyfryngdod Crist. Gan y Parch. D. Jones (b) ................................................ 365 Athroniaeth.............................................................................................. 369 Ilanesiaeth Eglwysig.................................................................................... 373 Aber, cylchdaith Bangor :—Trem ar ddeehreuad a «hynydd yr achos yn y lle...... 377 At y Blaenoriaid drwy Dde a Gogledd Cymru................................................... 379 Myfyrdodau W. 0. Thomas, Proffwyd y Tywydd............................................. 379 Adolyaiad :— Mother of the Wesleys ,............................................................................. 380 Marwolaethau :— -* Coffadwriaeth am Mrs. Susannah Morris, Pontre Helygain.............................. 382 Ychydig o hanes bywyd & marwolaeth Miss Busannah Lewis........................... 383 Barddoniaeth : Llinellau ar briodas y Parchedig Dafydd Lewis â Miss Rosa Tinter.................. 384 Gobaith..................................................................................................... 384 ÇaruDuw..............................................~.................................................. 385 Ystorom........................................«........................................................... 385 CorNODioN o Ddyowyddiadau DiwBDDAa...................................................... 386 Haiíbsion :— Sefydliadauy Gweinidogion Wesleyaidd Cyniréig am 1865—6.......................... 388 Aberffraw—Bagillt....................................................................................... 389 Brymbo—Horeb—Lirerpool........................................................................ 390 Treffynon.........................................................•........................—............... 391 Treuddyn—Ganed—Priodwyd—Bu Farw...........................................,.«........ 39? Gehadaeth Wbsleyaidd :— , Cylchwyl Flynyddol y Genadaeth Wesleyaidd...............................1................ 393 China.....................................•................h......................................•••.......... 39s BANGOR: CYHOEDDEDIG AC AR WERTH GAN ROBERT JONES AB, WEETH HBFTD GA» YB HOJJ& WEINIDOÖION WESLBYAIPD CYHSB». - <SepíeMhet% ̧65,,'-