Pris Chwecheiniog- I'w talu wrth ei dderbyn. EURGRAWN WESLEYAM), AM AWST, 1865. YN ADDURNEDTG A DARLUN O'R PARCH. GEORGE T. PERKS. Y CYNWYSIAD. Cofiant y Pareh. David Williams. Gan y Parch. John Bartley ............,......... ahi Chwilio yr Tsgrythyrau............................... ...... Hir Oes. Gan y Parch. Evan Davies, Tregarth ............... Llenyddiaeth ^Ŷesleyaidd...... ... ... .... ... ... Mr. tìriffith Owen, yr Hen Bregethwr Poblogaidd ... ... Bhuddlan :—Trem ar ddechreuad a sefyllfa bresenol yr Achos yn y lle. Gan y Pareh. Lot Hughes. ... Beirniadaeth y Tonau yn Nghjlchwyl Lenyddol Wesleyaidd Gwyddelwern ... Mar\Volaethau :— Cofiant Byr am ddwy ehwaer, sef Mary Anne a Jane, anwyl blant Mr. Davies Pont- Fathew, Cylehdaith Dolgellau ...... „. ............ Cofiant am Mrs. "Edwards, Pwllheli..................... B AEDDOKIAETH : — T Tremau ... ... • Maiwolaeth y Parch. W. Rowlands.................... LlineUau Coffadwriaethol am Eiizabeth Wynue, Treffynon ...... P eeoriaeth :— Bethel,—M. N. 5. 5. 5. llau. ... ... ... ... ... ... ... 342 Nodion o Ameeica :— . Dygwyddiadau y misoedd diweddaf—Charleston a ítiehinond—Mwrddrad Mr. Lineoln —Tr Arehfradwr ei hun yn y Ddalfa ...... ... ... .......,. 3á3 T Llywydd Newydd............ ............ ... 344 C0FH0DI0y O DDTaWi'DDIADAU DlWEDDAR ... ... ...............344 Hanesion :— Cyfrifony Cyfarfod Talaethol— Coawy .................... LÌansilin—Merthyr Tydfil "................. ...... líuncom Gap—Siloam—Ty'n-y-Groes ... ................ Wyddgrug—Ganed—Friodwyd—BuFarw ... _: ... ... ... ...... T Genadaeth Weslbyaidd:— . Cylchwyl Flynyddol y Genadaeth Wesleyaidd ... ............ TUDAL. !|f- 309 314 323 326 328 332 .337 " 338 339 II 341 341 341 345 346 347 348 349 BANGOR: CYHOEDDEDIG AC AR WERTH GAN ROBERT JONES. AB ẄEBTH HEFYD ..ÖAN YB HOTJC WHNIDOGION WESLEYAIDD CîSGBBIG. August, 1865.