Pris Chwecheiniog. î'w talu wrtìi ei dderbyn;.- .'..'•••• i I Ehlf. 3.] [Cyf. ;&7. EUBGMWN WESLEYAIDD, AM MAWRTH, 1865- YN ADDURNEDIG A DARLUN O'R PARGH. JAMES. NANCE. V CYNWYSIAD. . _■■"••■ • tudal. Cofiant y Parch. S. Davies, laf. Gan y GdlygydTl.....................................•-,.;..... 89 Dylanwadau yr Ysbryd Glân—ei Gyfoèth a'i-Gyfiawnder. Gan y Farch. T. Aitbrey ... 95 *• Y Pererin Cristionogol. Gan y Paroh. W. J'onès......................,...........•....................100 " Y Diwygiad Protestanaidd Prýdeinig. Gan Charles Nuttal ......;.....■........'.____..,'.Z.. 104 Llandeilo:—Trein ar ddechreuad a Se'fyllfa hresencd yr Achos yn y llç.' Gan y Parcfe.* Lot Hughes....................................'..................................................................... 108 . Y Dydd Ympryd Chwarterol. Gan'y Parch. H. Parry......................:..............•„...,.. 111 Adolygiad:— •''."•'" ' '. '' The Works of Thomas Goodwin, D.D....................'.......•.„.:....:..'........,:........... 113 ' Nichol's Series of Coinmentaries ........................„«..„./.».....'......*»........-..:....... 1Î3 . Marwolaethau :— . . .'.* ,,.. *• Cofiant Mr. Robert Morris..................................,......'..!,',.............^...„.„;.-........ 114 BuFarw..............................................................'........*................;......'.-....."„.„. ;.J15 ' Barddoniaeth :— . '" .*• .' Galar duwiol ...............................„..........................,'................................*.....v 116 Ymchwydd vr Afon......'..........................'...................,..........................:..'......:.. 117 Yr Ysgol Ra'd Sabbothol .......................................:....'..........................,.....•...".. 1Ŵ ' Hyder y Cristion ..................................................................................v„.j..... ll""** Nodion o Amebica :— "'■ ' • Lle fy nhrig h......................................................................................**.........J..J.17 . Cadwvn y " Great Lakes "—Sefrllfa a Maint y Llvnòedd—Rhaiadr Niagara-........; 1-18 Y Bont Grogedig—Taith i Ohio".........................*.........:..............................:......-U9 ' Diwrnod yn Kentucky— Gwahaniaeth" rhwng Bhyddid a Chaethiwed—Agẁeäd bresenol y Rhyfel ....................'..............................................:.:.;...;...........'••.72^ Cofnodion o Ddygwyddiadau Diẁeddar ......................,"..........■•........................... 121, Hanesion :— - . •"••..•' Amlwch ............................................................................................V............ 122 Bangor—Bronynant—Brymnawr ..............„......................._....„................-........ 123 Conwy—Caergybi ........:'..............................-....'.-,v.......................'................, 124 Dinbvch—Eglŵysfach........................................5..,.,..::.'....-'.....................„■„„ 125 Maetíynlleth-Machynlleth.................'.......................'......,.&....-......"................. 126 Pentre'r Dwr— Rbymni—Treffynon ..,...........................i........:........................... 127 Ystumtuen..................................................................;^v:..-.......................... 128 Ganed—Priodwyd .......:.............................'......:.....■........................................ 128 Y Genadaeth Wesleyaidd :— .... Deheuóir Affrica ........,.................................................................................. 129 Yr Ynysoedd CvfcrHgar ..............................................•....'..:........................... 130 Dyfyuìad 0 weithrediadau y Cvfeisteddwyr (Committee) Cyffredinol, Rhag. 14,1864 131 "' . BANGÓR: CYHOEDDEDIG AC A> WERTH GAN ROBER^ JONE-S AR WERTH HEFYD GAN YB HOIi "WEINIDOGION "WESIJEYAIDD OYMESICl. . . ' * March, 1865;