Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Pris Chweclieiîiiog. I'w talu wrth ei dderbyn. Cyf. 56. ?a EÜRÖRAWN WESLEYAIDD, AI IONAWB, 1864. YN ADDÜRNEDIG A DARLUN O'R PARCH. JOHN E. COULSON. Ỳ CYNWÝSIAD. Cofiant Mrs. Lewis, Frondeg, Bangor 1 Yr Enill a'r Golled—Pregeth ......... 4 Petbau gwerth eu hystyried mewn Duwinyddiaeth........................ 10 Salem—Trein ar Ddechreuad yr Achos yno....................................... 16 Golygydd yr Eurgrawu, a'i Ohebydd o'r America............................. 19 Harri VIII a Martin Luther ......... 21 Edrych ar y Pregethwr ............... 24 T Beibl, a'i Ragoriaethau............... 25 Sicrwydd Cyflawniad Dybenion Duw yn rhoddiad ei Air i Ddynion....... 27 Y Miiwr a'i Freuddwyd ................ 28 Mr. Wesley a'r Wyddeles............... 29 Adolygiad. Tr Allor Deuluaidd; neu, Weddiau Boreuol a Hwyrol, ae Achlysurol... 30 Carte de Visite Portraits ...'............ 31 Marwolaeíhau. Cofiant am Mìss Eb'za Lewis, Milet... 31 . ; JP$rçriaeth. Celynin. M. &:fe§%llin............... 33 Barddoniaeth. Coll Gwynfa ...].......................... 34 Lliuellau Coffadwriaethol am Miss Vaughan, Ty'u-y-fron ..-.............. 34 Englynion ar Briodas Mr. Griflìth Ro- berts â Miss Ann Jones ,,t,......... 34 Gwaith.................................... 35 Atngyhhiadau Cyhoeddus. Nodiada u ar Amgylchiadau Cyhoeddus 35 Hanesion. Rhymney—Llanarmon—Salem,Llan- dwrog—Dinas Mawddwy........... 37 Tregolwyn—Mostyn—Manohester ... 38 Llandybie—Llandudno.................. 39 Ganed-^-Priodwyd—Bu Farw......... 40 T Genadaeth Weshÿaidd. Llythyr oddiwrth Miss Margaret J. Evans, Negapatam................... 41 Affrica Ddeheuol—Taith Mr. Ludorf trwy yr Anialwcb.....,.....,...,..... 43 Dyfyniad o Ddyddlyfr y Parch. Jo- seph D. M. Ludorf.................... 43 BANGOR: CYHOEDDEDIG AC AR WERTH GAN ROBERT JONES. , AE WEBTH HEFYD G-AÄ TB, HOli WEWEDOGIOII WESLEYÀID» CTMBEI0. Januaty, 1364.