Pris Chweelieiiiiog' I'w talu wrth ei dderbyn. Rbip. 1%] [Cyf. 04. YR EURGRAWN WESLEYAIDD, AM EHAGFYR, 1862. YN ADDURNEDIG A DARLUN O'R PARCH. JOHN THOMAS, lst. Y CYNWYSIAD. Gofion am Tlr. Elias Masòn, Man- - chester .......................;......... 485 Galfiniaeth ac Arminiaeth yn eu tuedd ymarferol .............................. 489 Adenedigaeth.............................. 494 Y Parch. R. L. Herbert a Vulcan ... 497 Nodiadau ar y byd cyn y dylif......... 500 Llythyr Siou Puw, Ty'n y Mynydd 504 Diogeliad bywyd Iesu Grist pan yn faban.................................... 505 Llanfair-yn-Nghornwy: Trem ar yr achos Wesleyaidd yn y lle............ 508 Llyfrau Newyddion. The Complete Works of Richard Sibbes, D.D......*...'....'.............. 511 Short Sermons on Important Subjects 511 Minotes of the Methodist Conference 512 Marwolaethau. ;Byr Gofíant am Rowlànd Thomas Roẅlánds, Ty'n Derw, Aber .....,512 Barddoniaeth. CarolNadolig ........................... 514 Y Gaîŵf,,,...,.,,.....,............„..„., 615 Cyfarfod Cenadol yn Leeds ............ 515 Capel newydd Wesleyaidd yn Paris, Ffrainc................................. 516 Garibaldi a'r Pabyddion u............... 516 America......................................817 Doctor Colenso, Esgob Natal .........517 Nodion o America. Mor anhawdd cael heddwch—Y dýdd cyntaf o 1863—Prinder arian— Hynodion ein Hydref—Ofergoel- aeth ac Amheuaefh—Y Cymry yn America---Ychydig owahanol bethau 518 Manesion. Machynlleth ............................... 521 Hirael .................................... 522 Ganed—Priodwyd—Bu Farẅ ......... 522 Y Genadaeth Wesleyaidd. Sefydliadau Affricanaidd .............,. 523 Gorllewin Affrica........................ 523 Creulonderau Dahomaidd.............., 523 Italy.................,..................... 525 BANGOR: CYHOEDDEDÍG AcM^R WERTH GAN SAMUEL DAVIES. ' '" ■ ':Àa WEETH HEFTD 6AS YB HOXX> WJUSÌDOejOS WESLEYAIDD OYlEEUa®. December, 1862.