Pris Chwecaeiniog- I'w talu $rth ei dderbyn. Rbjf. 7.] [Cyf. 54. YR EURGRAWN WESLEYALDD, AM GORPHENHAF, 1862. YN ADDURNEDIG A DARLUN O'R PARCH. DANIEL J. DRAPER. Y CYNWYSIAD. Yehydig o hanes Mrs. Evans, gwraig y diweddar Barch. William Evans, gweinidog Wesleyaidd................ 265 Sylw ar drugaredd Dnw at yr hil ddynol, yn ei osodiadau yn y ddaear 269 Di'ygau—moesol a naturiol............ 274 Y ddadl ar Etholedigaeth............... 278 Adfywiad crefyddol yn Cornwall...... 282 "A thi a fyddi fel gardd wedi ei dyfrhau." ......................"'........ 284 Caerlleon—Trem ar ddechreuad a chy n- ydd yr achos Wesleyaidd Cymreig yn y lle.................................. 287 Lìyfrau Nswyddion. Darlun y diweddar • Barch. Rowland Bughea................................. 290 Byr-gofiant a Galareb am y diweddar * Bareh. Rowland Hughes............ 291 Etholedigaeth Gras yn Ammodol...... 292 Adaptation................................. 293 Marwolaethau. Cofiant Byr am Mrs. Jarratt, o Gaer- fyrddin................................. 293 Marw-goffa am Mr. Hngh Dafydd, Nefyn.........................u......... 294 Barddoniaeth, Llinellau er Coffadwriaeth am John Lloyd, pregethwr yr efengyl gyda'r Wesleyaid.............................. 295 Y Pfynon agorwyd....................-.. 295 " Gardd Eden, a gardd Gethsemane.M 296 Nodion o America. Arwyddion agosad heddwch—Newydd da i Loegr—Ein prif berygl— Sylw yr hen "Wyliedydd"—Pa fudd yw cadw yr Undeb?—Am- rywion ................................. 296 Sanesion. Cyfarfod Talaethol Gogledd Cymru— 1862.................................... 299 Priodwyd—Bu Farw..................... 304 T Genadaeth Wesleyaidd. Cylchwyl y Gymdeithas............... 30% BANGOR: CYHOEDD^DIG AC AR WERTH GAN SAMUEL DAVIES. ';•'■■■ AE WEEIH HfflTD GAK TE BOII* WEINIDOÖION WISMTAIDD CTMEEIG. ...'..' Jẃÿì 1862.