Pris CíiweeÎLeiniog. I'w taiu wrth ei dderbyn. Rbif. i.] [Ctf. 54. YR EUBGRAWN WESLEYAIDD, t- AM IONAWE, 1862. %% /? fAl^S ADDURNEDIG A DARLÜN O'R PARCH. AQUILA BARBER. Y CYNWYSIAD. CoöantMr Matthew Williams, Mount Pleasant, Liverpool .................. 1 Sylw ar drugaredd Duw at yr hil ddynol, yn ei osodiadau yn y ddaear 3 Manteision addysg a gwybodaeth.— Mewn cydymddyddan rhwng dysg- yhlacathraw.......................... 9 Ruthyn—Trem ar ddechreuad a chyn- ydd yr achos Wesleyaidd yn y lle... 11 Defynog.................................... 17 Thomas Fanner, Yswaia ............... 18 Gohaith y Cristion........................ 24 Anírywiaeth. Y Genadaeth Fenywaidd yn Llundain at y Ffrancod........................... 25 Pcnderfyniad Pagan dychweledig ya ngbylch ei Feibi........................ 26 Y ffordd i dori'r ddadl.................. 27 Rheswmam briodi estron............... 27 Llyfrau Newyddion. £f..:.->..-.' \$danion.—Er gwasanaeth yr ysgofion SabbotLol ...»........... 27 Nichol's Series of Standard Dmnes— Puritan Period—Tbe Works of T. Goodwia, D.D», Yol, iii....,.......... 27 Events common to all.—Things pecu- liar to thegeod........................ 28 Marwolaethau. Byr gofiant am Mary Lewis, Dyserth. 28 CofiantamMr.J.Hughes,Croesoswallt 29 Barddoniaeth. Llinellau ar cof am Mr. R. Jonea, Tre- ffynon.:.................................. 30 Y Bywyd-fad............................ 30 Englyn—Gweddwunìg...............„,, 31 Nodiadau Choyliedydd. Prydain Fawr ac Ameríca.—•Wythnos i weddio................................. 31 Nodion o America, Ochenaid hiraethlon. Y Cenadáethau Cymreig. Ein Cyfundeb yn gyffred- inol. Sefyllfa y Wladwriaeth. Hy- nodion Americanaidd. Anerchiad at Weinidogion Cymru.................. 84 Marwolaeth ei Ucbelder Breninol y Tywysog Cydweddog.................. 37 Sanesion. Cyfarfod Cyllidol y Dalaeth Ddeheuol 38 CydwelL—-LlaaeHi.—.Caerfyrddin.»-- Tre'rddoL—Bangor.................... 89 Gaoed—Priodwyd—Bu Farw......... 40 YGemdaetjh Wesleyàidd. Gorllewin Affrica.......................... 41 Natal........................................ 42 Hudson Lay .-^-India Orllewinol...... 43 Barbadoes.—Jamaica.................... 44 BANGOR: CYHOEDDEDIG AC AR WERTH GAN SAMÜEL DÀYIES. :mi*.#:• ' M3SFTD ẄAK TS HÔH WEIKn>OfXOK Tm&BSàlDD OTSCEBIÖ. January, 16ürf