Pris Chwecheiniog. I'w talu wríh ei dderbvn. IÌÜIF. <L'\ (Cyf. 53. YR AM EBBILL, 1861. YN ADDURNEDIG A DARLUN O'R PARCH. ROBERT BOND. Bucheddiaeth. Cofiant Mr. Thomas Prichard, Llan- gy nidr................................„,-.-. 109 Duioinyddiaeth. Traethawd.—Y Nefoedd Newydd a'r Ddaear Newydd......................... 112 Amrýwiaeth. Athrawiaeth yr Iawn.................... 116 Ein holl amserau yn llaw yr Ar- glwydd.................................. 120 Prydlondeb................................. 121 Gwraigy Cenadwr........................ 124 Williain Grimshaw ; neu, Persbn Haworth................................. 126 Beaumaris................................. 129 Digon o'i Ffyrdd ei Hun................ 132 Adolyglad y Wasg. YCrefyddwr Sefydlog................... 133 Sylwadau difrifol ar Pedydd y.Testa- ment Newydd.......................... 134 V CYNWYSIAD. The Great Barriër.....,......!.'........... 134 Gemau Cerddoriaeth Eglwysig......... 134 Mänoolaethau. Marwolaeth Mrs. Mary Priee, LiVer- pooi;...........:....;.;....;:..........'.;: 135 Cofiant am .. Mr. Richard William James, Ceinewydd,-swydd Aherteifi 136 Barddoniaeth. Y Tadau, pa le y maent hwy ?......... 137 Merch Jephtha........................... 138 Treni ar Fyd ac Fylwÿs. f ■• Ainerica, Ewrop, ý Ẁeth Eglẃys', Essays & Reviews, &c............... 138 Hanesẁn. Bólton—Crickhowell—Dy ser th........ 141 Li verpool................................... 142 Llanasa—Manchester—Nefyn—Pwll- heli—B angor—Llandwrog— 143 Ganed—Priodwyd—Bu farw........... 144 BANGOE: CYHOEDDEDIG AC AR WERTH GAN SAMUEL DAVIES. AK WEBTH HE-.TD ŴAN T& HOLl WEINTDOGHON WESLEÎ'AIDD CYMEEIO. April, 1861.