Pris Chwecheiniog. I'w talu wrth ei dderbvn. Rbif. 7.] [Cyf. 52. eŵ^atìíîî* YN ADDURNEDIG A DARLUN O'R PARCH. HENRY W. WILLIAMS. Y CYNWYSIAD. Bucheddìaeth. Cofiant Mr. W. Jones, gynt o'r Mount Pleasant, Liverpool.................... 217 Duwinyddiaeth. Y fibrdd i ddedwyd.lwch a'r ffordd i ddynystr. Pregeth gan y Parch. E. Morgan.............................. 221 Amrywiaeth. Diwygiad Crefyddol..................... 231 Cymeriad Pontius Pilad............... 235 Y ddyledswydd o Wylio............... 238 Llythyr at Bregethwr Ieuanc.......... 240 Prif ddyflỳgion yr oes................... 242 Gair yr Arglwydd a saif................, 244 Ifarwolaethau. Cofiant am Elinor Rowlands, Aher.... 145 Byr gofiant am Anne Jones, Gwyn- inger, Bodfari,.......................... 246 Barddoniaeth. Drylliad y Royal Charter............ 247 Galar-gan................................... 247 Hanes Cyfarfodydd, &c................ 247 Neicyddion. Aber........................................ 248 Aberteifi................................... 249 Abergele .................................. 249 Birkenhead................................ 249 Cefn inawr................................. 250 Llanfairfechan Arfon .................... 250 Merthyr Tydfil............................ 250 Seion, Cylchdaith Caernarfon.......... 251 CoedPoeth................................. 851 Sefyllfa y Cyfundeb: cyfrif yr aelodau am 1860 yn Lloegr a Chymru...... 252 BuFarw.................................... 252 BAITOOB: CYHOEDDEDIG AC AR WERTH GAN SAMÜEJ. DAVIES. A» Tf EEXH EÜID «AK TB HOIA WEIIHDOGHOH WMtHíTÂIDl) OTlOtHMI. Jubf, 186<5.