Bucheddiaeth. Cofiant Mr. W. Jones, gynt o'r Mount Pleasant, Liverpooì.................... 145 Duwiny ddiaeth. Gweledigaeth yr Ysgol.—Pregeth gan y Parch.L. Hughes................... 149 Amrywiaeth. Adgyfodiad y corff dynol................ 157 Teimlad a Chrefydd...................... 162 Ceinion Hanes............................. 164 Nodwedd Mab Da........................ 165 Ieuoyn Ànnghymharus.................. 166 Yr Ysgol Sabbothol...................... 167 A oes neb yn eich Dosbarth chwi yn ddifrifol?................................ 168 Llanrwst.—Trem ar ddechreuad ac amgylchiadau yr achos yno......... 169 Marwolaethau. Ychydig o hanes bywyd a marwolaeth Mr. Eobert Edwards.................. 171 Cofiant byr am y diweddar frawd Luke Thomas........................... 172 Barddoniaeth, Y Nefoedd................................. 173 Llinellau er cof am Mr. Hugh Hughos, Hendre, Gwyddelwern............... 173 Drycin pen Calfaria....................... 173 Englyn i'r Gwynt........................ 173 Y Genadaeth. Fiji.......................................... 174 Cyllid y Gymdeithas..................... 175 Neiuyddion. Bangor..................................... 176 Caergybi................................... 176 Corwen..................................... 176 Galltmelyd................................. 176 Llandegle.................................. 177 Llanrwst................................... 177 Rhiwlas.................................... 177 Y diweddar Barch. W. Owen.......... 177 Priodwyd—Bu Farw.................... 179 BANGOE: CYHOEDDEDIG AC AR WERTH GAN SAMÜEJi DAVIES. AB WBBTB HEBXD OAIT VB HOIJD "WEIinDOGIOir WBKtKyAIDD CSÌtJ03&. May, 186tJ.