Pris Chweeheiniog. fw thaln wrth ei dderbvn. AM IONWAE, 1860. YN ADDURNEDIG A DARLUN O'R PARCH. ROBERT S. HARDY. V CYNWYSIAD. Bucheddiaeth. Ioan Tachwedd—Attodiad i Gofiant Mr. John Evans, Bryn'rhedydd,., 1 Dnwinyddiaeth. Eglwys Crist.—Pregeth gan y Parch. Rowland Hughes..................... 6 Amrywiaeth. Y Byd yw fy Mhlwyf................... 11 Ein gwaith yu ein Plwyf................ 13 Amherodraeth y Twrc................... 16 Adfywiad Crefyddol Cylchdaith Caer- narfon.................................... 31 Adolygiad y Wasg. Nerth Gweddi, yn cael ei arddangos yn yr amlygiadau rhyfeddol o Ddwy- folras.................................... 24 Marwolaethau. Marwolaeth Mrs. Williams, Colwyn, byw amarw........................... 26 Marwolaeth Mrs Saunders, Tan-y- wern, cylchdaithCrughywel a Phen- y-cae.............................,.,.., 26 Marwolaeth Mr. Richard Williams, Pandy, Bodfari........................ 27 Barddoniaeth. Cwynfaniad yr enaid colledig o her- wydd gwrthod trugaredd............ 28 O peidiwch myn'd i'r dafarn, John! 28 Y Genadaeth. Fiji.......................................... 29 Yr Ynysoedd Cyfeillgar.................. 29 Newyddion. Cyfarfodydd: Cyfarfod Talaethol y Gogledd ...... 30 Aberystwyth.........................,. 31 Cwmbrwyno—Llanfyllin— Mostyn —Tregarth....................... 32 Ty-Ceryg............................... 33 Cyfarfod Cenadol Cymreìg Man- chester........................... 33 Yr Adfywiad Crefyddol: Bradwell............................... 83 Kirintillo«h..................,......... 34 Sunderland............................ 34 Yr Adfywiàd yn Ngogledd Lloegr 35 Pontardulas........................... 35 Y Cymry yn Witton Park.......... 35 Ganed—-Priodwyd—Bu Farw......... 36 BANGOE: CYHOBDDEDIG AC AR WERTH GAN SAMUEJi DAVIES. 'AR WBETH HBÎTD ŴAN YB HOIL WE1NID0GH0K WESIEYAIBD OYMEEIG. Jamary, 1860.